Strona główna 112 Pożar wysypiska na Zarzeczu

Pożar wysypiska na Zarzeczu [FOTO]

13

Sześć wozów strażackich brało udział w akcji gaśniczej. Płonęła jedna z hałd na nielegalnym wysypisku śmieci, które znajduje się przy ulicy Mikołaja Kopernika w Świdnicy.

4

Około godziny 14.30 dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej został zaalarmowany o pożarze. Spod hałdy śmieci wydobywał się dym. Na miejsce natychmiast wysłano sześć wozów strażackich. Na wysypisko udali się także pracownicy Referatu Ochrony Środowiska oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Świdnicy, aby na miejscu ocenić, czy nie ma zagrożenia dla mieszkańców oraz środowiska.

Sytuację na szczęście szybko udało się opanować. – Wprawdzie pożar udało się ugasić, ale problem składowiska pozostał. 23 czerwca br. Rzecznik Starostwa poinformował w mediach, że jeżeli wszystkie procedury zawiodą Starostwo na własny koszt usunie odpady i obciąży kosztami firmę, która składowisko prowadzi. Mam nadzieję, że Starostwo jak najszybciej wywiąże się z danej obietnicy, aby ten problem raz na zawsze rozwiązać. – mówi Ireneusz Pałac, Zastępca Prezydenta Świdnicy.

***

Sprawa nielegalnego składowiska ma już swoją historię. Miasto wspólnie z powiatem usiłowały nie dopuścić do jego utworzenia, jednak po pierwszej odmowie wydania zgody przez starostwo, firma zwróciła się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który nakazał wydanie decyzji. Firma Algodon, która jest właścicielem terenu, miała zgodnie z decyzją WSA w tym miejscu prowadzić selektywną zbiórkę nieszkodliwych odpadów, miało być wykonane zadaszenie i zabezpieczenie gruntu. Żadnych takich działań nie podjęto, co wykazała przeprowadzona kontrola WIOŚ. W efekcie Starosta w październiku 2013 roku wydał zakaz dalszego składowania odpadów i nakazał ich wywóz. Do tego ostatniego polecenia właściciel nie zastosował się i sprawa trafiła do prokuratury a następnie do sądu. Teraz sąd może nakazać usunięcie odpadów. Jednak nie ma pewności, czy firma wykona sądowy wyrok i śmieci wywiezie. Tymczasem odpady zalegają na terenie miasta i sytuacja z pożarem może się powtórzyć.

***

Informację o pożarze dostaliśmy na CYNK, dziękujemy.

Więcej o samym wysypisku przeczytasz Sprawa wysypiska śmieci z ulicy Kopernika w sądzie

cynk