Strona główna Bez kategorii Najbogatsi i najbiedniejsi. Która Świdnica?

Najbogatsi i najbiedniejsi. Która Świdnica?

6

Dolny Śląsk trzeci rok z rzędu okazał się najbogatszym województwem w Polsce z dochodem 264,38 zł na mieszkańca. Wśród miast powiatowych od lat palmę pierwszeństwa dzierżą Polkowice – 6 967,98 zł. Ranking zamożności polskich samorządów  opublikowało pismo  “Wspólnota”. Która jest Świdnica?

swidnica14.04.2012r103

Paweł Swaniewicz, profesor nauk ekonomicznych, kierownik Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, autor zestawień dochodów samorządów wszystkich szczebli – od wojewódzkiego po gminny, podkreśla, że rok 2013 był lepszy od poprzednich, ale sytuacja nadal jest trudna. PKB rośnie wolno, utrzymuje się wysokie bezrobocie. Gminy ratuje wzrost dochodów z tytułu udziału w PIT.

W przygotowaniu rankingu jego autor pod uwagę brał dochody własne i subwencje. Pominął dotacje celowe. – Zwłaszcza w okresie tak intensywnego korzystania z funduszy unijnych dotacje te mają chwilowy, ale bardzo silny wpływ na wielkość dochodów. Wpływ wielkiej dotacji inwestycyjnej potrafi wywindować samorząd bardzo wysoko w rankingu. Jest to jednak skok chwilowy (incydentalny) i nie ma związku z trwałym wzrostem zamożności – tłumaczy. Dochody i subwencje podzielił przez liczbę mieszkańców.

Świdnica z dochodem per capita 2480,69 zł znalazła się na 71 miejscu na 267 miast powiatowych. To niezła pozycja, choć bywało lepiej. W 2006 roku Świdnica była 33. Najbiedniej było w 2009, wówczas nasze miasto znalazło się na 233 pozycji. W 2013 roku ranking zamyka najuboższa  Kazimierza Wielka (województwo świętokrzyskie) z dochodem 1829,87 zł.

Powiat świdnicki w 2013 roku jest na 161 miejscu (na 314 powiatów) z dochodem 655,10 zł. Najbogatszy w Polsce jest powiat przysuski – 1207,40 zł, najbiedniejszy – powiat łomżyński – 296,37 zł.

Wszystkie rankingi znajdują się na stronie wspólnota.org.

/opr. red./