Strona główna Polityka Budżet Obywatelski – analiza propozycji

Budżet Obywatelski – analiza propozycji

9

Dokładnie 99 wniosków wpłynęło w ramach II edycji akcji „Moja Świdnica. Mój budżet”. 20 z nich złożyły organizacje pozarządowe, pozostałe – mieszkańcy. Pod wnioskami widnieje 1200 podpisów. Procedura analizy propozycji właśnie się rozpoczęła. Listę pozytywnie zweryfikowanych wniosków poznamy 22 sieprnia.

budżet obywatelski

 

Mieszkańcom, stowarzyszeniom i wszystkim osobom zaangażowanym w projekt akcji „Moja Świdnica. Mój budżet” za taką aktywność należą się podziękowania – mówi Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy.

W związku ze zmianą zapisów w nowej edycji akcji, projekty składane przez mieszkańców musiały zyskać poparcie co najmniej 10 osób. Dzięki temu mieszkańcy wykazali się większą zdolnością do współdziałania między sąsiadami. W projekty zaangażowanych jest zdecydowanie więcej osób niż w roku poprzednim, a dzięki ich mniejszej liczbie proces głosowania będzie łatwiejszy.

Na 99 wniosków, 27 jest wskazanych jako ogólnomiejskie, 70 – dzielnicowe, a 2 bez przydziału. Na 70 dzielnicowych: 9 – dotyczy dzielnicy I, 15 – dzielnicy II, 15 – dzielnicy III, 8 – dzielnicy IV, 12 – dzielnicy V, 4 – dzielnicy VI i 7 – dzielnicy VII.

Zakres tematyczny wniosków (zarówno ogólnomiejskich, jak i dzielnicowych):

 • chodniki i drogi rowerowe – 22,
 • rekreacja – 21,
 • ulice i parkingi – 18,
 • place i skwery – 14,
 • inne – 5,
 • parki – 4,
 • oświetlenie – 3,
 • bezpieczeństwo – 2,
 • sprawy społeczne – 2,
 • infrastruktura techniczna – 2,
 • oświata – 2,
 • zagospodarowanie wnętrz kwartałów – 2,
 • mieszkalnictwo – 1,
 • ochrona dziedzictwa – 1.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem:

 • do 18 sierpnia potrwa weryfikacja propozycji inwestycji przez Zespół Techniczny,
 • 18-22 sierpnia – opiniowanie propozycji inwestycji przez Zespół Konsultacyjny,
 • do 22 sierpnia – ogłoszenie listy zweryfikowanych pozytywnie projektów,
 • do 3 września – składanie uwag do listy przez wnioskodawców,
 • do 5 września – ustalenie przez prezydenta ostatecznej listy propozycji i ogłoszenie listy,
 • 22-28 września – głosowanie (22-24 – internetowe, 26-28 września – w lokalach wyborczych),
 • 30 września – podanie do publicznej wiadomości wyników głosowania.

Więcej informacji – www.mojbudzet.swidnica.pl

/UM w Świdnicy/

Poprzedni artykułZapraszamy do Policealnej Szkoły Służb Społecznych i Medycznych
Następny artykułSpędź noc w muzeum