Strona główna Bez kategorii Jakie zainteresowanie budżetem obywatelskim?

Jakie zainteresowanie budżetem obywatelskim?

7

Jeszcze tylko tydzień został na złożenie projektów do drugiej edycji świdnickiego budżetu obywatelskiego. Termin mija 26 czerwca. Na razie wpłynęło 10 kompletnych propozycji. W poprzedniej edycji lista zamknęła się liczbą 218 zgłoszeń.

basen budżet

Renowacji letniego kąpieliska chce Świdnickie Forum Rozwoju

Trudno w tej chwili mówić o mniejszym zainteresowaniu. W poprzedniej edycji większość projektów zgłoszono niemal w ostatnim dniu. Tym razem na liczbę na pewno wpływa mają zmienione zasady: projekty nie dublują się, pod każdym musi podpisać się co najmniej 10 osób, a przy zadaniach innych niż na terenach czy mieniu gminy konieczny jest 50% wkład własny.

Wracają pomysły, które nie znalazły wystarczającego poparcia w poprzednim rozdaniu. To m.in. gruntowny remont basenu letniego przy ulicy Śląskiej i altany z parku przy ulicy Armii Krajowej, która od wielu lat zdemontowana czeka na renowację. Wśród pomysłów są także remonty chodników i budowa nowych placów zabaw.

Do podziału jest o 100 tysięcy złotych więcej niż w pierwszej edycji, w sumie 3,6 miliona złotych. 2,9 miliona złotych przeznaczono na duże projekty, pozostała część na projekty dzielnicowe.

Jakie projekty można zgłaszać?

• Propozycje może zgłosić grupa co najmniej 10 mieszkańców, organizacja pozarządowa.

• Propozycje mogą dotyczyć wszystkich zadań własnych gminy, a termin realizacji nie może przekroczyć daty 15.12.2015 r.

• Nie będzie można zgłaszać kontynuacji inwestycji realizowanych w I edycji budżetu obywatelskiego z wyjątkiem zadań polegających na sporządzeniu dokumentacji,

• Zadanie realizowane przez innego inwestora niż miasto i jego jednostki, musi mieć zapewnienie inwestora o dofinansowaniu co najmniej 50 % wartości zadania.

 Termin zgłoszeń do 26 czerwca.

Formularz zgłoszenia dostępny jest na www.mojbudzet.swidnica.pl

 Limity wydatków na projekty małe dla poszczególnych dzielnic proporcjonalnie do liczby ich mieszkańców – w sumie 1,1 mln zł:

 Centrum                        – 180.000 zł (więcej o 80.000),

Śródmieście                   – 170.000 zł (więcej o 70.000),

Osiedle Młodych           – 250.000 zł (więcej o 110.000),

Osiedle Zawiszów         – 110.000 zł (więcej o 50.000),

Osiedle Zarzecze          – 140.000 zł (więcej o 70.000),

Dzielnica południowa   – 100.000 zł (więcej o 40.000),

Dzielnica zachodnia      – 120.000 zł (więcej o 50.000).

+ bonus za frekwencję   – 30.000 zł.

Poprzedni artykułW sobotę wielki finał ŚWLPN
Następny artykułUtrudnienia w Boże Ciało