Strona główna Bez kategorii Budżet obywatelski. Zgłoś swój projekt

Budżet obywatelski. Zgłoś swój projekt

1

Świdniczanie po raz drugi będą mogli zdecydować, na co wydać 3,6 miliona złotych w ramach budżetu obywatelskiego. Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń. Po doświadczeniach z pierwszej edycji wprowadzone zostały zmiany.

budżet obywatelski

Jakie projekty można zgłaszać? Sprawdź!

• Propozycje może zgłosić grupa co najmniej 10 mieszkańców, organizacja pozarządowa.

• Propozycje mogą dotyczyć wszystkich zadań własnych gminy, a termin realizacji nie może przekroczyć daty 15.12.2015 r.

• Nie będzie można zgłaszać kontynuacji inwestycji realizowanych w I edycji budżetu obywatelskiego z wyjątkiem zadań polegających na sporządzeniu dokumentacji,

• Zadanie realizowane przez innego inwestora niż miasto i jego jednostki, musi mieć zapewnienie inwestora o dofinansowaniu co najmniej 50 % wartości zadania.

 Termin zgłoszeń do 26 czerwca.

Formularz zgłoszenia dostępny jest w załączniku oraz na

www.mojbudzet.swidnica.pl

 Limity wydatków na projekty małe dla poszczególnych dzielnic proporcjonalnie do liczby ich mieszkańców – w sumie 1,1 mln zł:

 Centrum                        – 180.000 zł (więcej o 80.000),

Śródmieście                   – 170.000 zł (więcej o 70.000),

Osiedle Młodych           – 250.000 zł (więcej o 110.000),

Osiedle Zawiszów         – 110.000 zł (więcej o 50.000),

Osiedle Zarzecze          – 140.000 zł (więcej o 70.000),

Dzielnica południowa   – 100.000 zł (więcej o 40.000),

Dzielnica zachodnia      – 120.000 zł (więcej o 50.000).

+ bonus za frekwencję   – 30.000 zł.

A już dzisiaj, w poniedziałek, 2 czerwca na godz. 18.00 w Gimnazjum nr 4 (ul. Jodłowa 21) dla mieszkańców Osiedla Zarzecze i tzw. Kolonii zaplanowano spotkanie związane z II edycją akcji „Moja Świdnica – mój budżet”.