Strona główna Bez kategorii Wybory do PE. Gdzie głosować w Świdnicy?

Wybory do PE. Gdzie głosować w Świdnicy?

11

W niedzielę, 25 maja w godz. 7.00-21.00 przeprowadzone zostaną wybory do Parlamentu Europejskiego. W Świdnicy będzie pracowało 25 lokali wyborczych, w których będzie można oddać głos na kandydata do Parlamentu Europejskiego.

wybory

Liczba stałych obwodów głosowania została zmniejszona z 29 do 23. Granice stałych obwodów głosowania pokrywają się obecnie z granicami jednomandatowych okręgów wyborczych, utworzonych dla wyborów samorządowych (wyborów do Rady Miejskiej w Świdnicy). Taką decyzję podjęła w październiku 2012 roku Rada Miejska w Świdnicy, dokonując podziału Gminy Miasta Świdnicy na stałe obwody głosowania, ustalając jednocześnie nowe granice oraz siedziby i numery obwodowych komisji wyborczych.

 Informacje o siedzibach i granicach obwodów głosowania zgodnie z kalendarzem wyborczym zostały podane dnia 25 kwietnia do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń.

Zachęcamy, aby przed wizytą w lokalu wyborczym świdniczanie sprawdzili, w którym obwodzie głosowania przypisanym do miejsca zamieszkania, będą mogli oddać swój głos na kandydata na posła do Parlamentu Europejskiego.

 Szczegółowe informację o siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych oprócz afiszy można znaleźć również w specjalnej zakładce na stronie www.bip.um.swidnica.pl, www.um.swidnica.pl.

OBWODY GŁOSOWANIA

 Tradycyjnie utworzone zostały również dwa odrębne obwody głosowania dla wyborców przebywających w dniu głosowania w Areszcie Śledczym oraz Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym „Latawiec” w Świdnicy.

 Niepełnosprawni świdniczanie, którzy nie będą mieli możliwości dojechania do któregoś z lokali wyborczych, mogą liczyć na pomoc Straży Miejskiej. W niedzielę wyborczą w godz. 12.00-17.00 będzie kursował samochód. Zgłoszenia będą przyjmowane 25 maja od rana pod numerem telefonu 74 8562 823.

 Do wtorku, 20 maja przyjmowane są wnioski o dopisanie do spisu wyborców. Może o to wystąpić wyborca, czasowo przebywający na terenie Świdnicy (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy) oraz wyborca nigdzie niezamieszkały. Wniosek składa się w Wydziale Spraw Obywatelskich pokój nr 10 (parter, ul. Armii Krajowej 49).

Wnioski o dopisanie do spisu wyborców.

 Do piątku, 23 maja wydawane będą zaświadczenia o prawie do głosowania. Z tej możliwości mogą skorzystać mieszkańcy, który zamierzają zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Świdnicy pokój nr 10 (parter). Zaświadczenie wyborca odbiera w urzędzie osobiście za pokwitowaniem do dnia 23 maja do godz. 15.30. W przypadku upoważnienia do odbioru zaświadczenia wyborca we wniosku wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odbioru zaświadczenia.

Zaświadczenie o prawie do głosowania.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 74 8562 821.

 Lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych:

 • Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 – Szkoła Podstawowa nr 1
  z Oddziałami Integracyjnymi (sala nr 30), ul. Galla Anonima 1;
 • Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 – Szkoła Podstawowa nr 1
  z Oddziałami Integracyjnymi (sala nr 16), ul. Galla Anonima 1;
 • Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 – Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi (hol), ul. Ofiar Oświęcimskich 30;
 • Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 – Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16, ul. Karola Marcinkowskiego 10;
 • Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13 – Urząd Stanu Cywilnego, ul. Armii Krajowej 47;
 • Obwodowa Komisja Wyborcza nr 18 – Sudeckie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Długa 33;
 • Obwodowa Komisja Wyborcza nr 20 – Gimnazjum nr 4 (sala nr 4),
  ul. Jodłowa 21;
 • Obwodowa Komisja Wyborcza nr 21 – Gimnazjum nr 4 (stołówka),
  ul. Jodłowa 21;
 • Obwodowa Komisja Wyborcza nr 22 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Sekcja Terenowa nr 3, ul. Westerplatte 47

/UM w Świdnicy/