Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica Absolutorium bez dyskusji

Absolutorium bez dyskusji

0

Wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek otrzymała absolutorium  z wykonania budżetu gminy za 2013 rok. Pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie udzielania absolutorium przedstawiła skarbnik Anna Szymkiewicz, a sprawozdania z prac kontrolnych przedstawił przewodniczący komisji rewizyjnej Roman Bogusławski. Dyskusji nie było. Nikt przeciw, żadnego głosu wstrzymującego się.

 Głoswanie nad absolutorium dla wójta gminy Teresy Mazurek (2)

– To 11, absolutorium z tytułu wykonania przeze mnie budżetu, a 12 w mojej dotychczasowej historii na stanowisku wójta.  Jednomyślna decyzja radnych jest dla mnie zastrzykiem do dalszego działania.  Dziękuję za konstruktywną współpracę. Dla mnie to też zobowiązanie do tego, aby kolejny budżet w tym roku był wykonany w taki sposób, żeby uzyskał akceptację Rady Gminy. Na uwagę zasługuje fakt, że w strukturze uzyskanych dochodów, dochody własne stanowią 53%, co daje kwotę 24.997.948,50 zł, oznacza to, że w połowie wydatki pokrywamy z naszych dochodów. Priorytetem dla władz gminy były inwestycje oraz remonty realizowane przy współudziale środków zewnętrznych. W 2013 r. ponad 8,25 mln zł. przeznaczono na inwestycje. Zrealizowano również projekty w ramach PROW na kwotę 732 tys. zł., a środki wydatkowano z budżetu miny w kwocie 497 tys. zł. na fundusz sołecki ( tzw. fundusz obywatelski) pozwoliły na upiększenie wsi oraz organizację licznych imprez kulturalnych na terenie gminy. W ubiegłym roku realizowano również tzw. projekty miękkie tj „Maślaczki”, „Na własne konto”, „Przedszkolaki” czy zadania w ramach działalności socjalnej pn. „Nie stój w miejscu bądź aktywny” – mówiła wójt  podczas sesji.

/UG Świdnica/

 

Poprzedni artykułCo grają w kinie?
Następny artykuł„Spuścili” 800 litrów paliwa