Strona główna Temat dnia Sypią się kary za śmiecenie

Sypią się kary za śmiecenie

6

Mandaty na dwa tysiące złotych wystawiła od lipca 2013 roku świdnicka Straż Miejska za zaśmiecanie miasta. Wraz z wiosną problem wyrzucania odpadów w nielegalnych miejscach zaczął się jednak nasilać. – O tym, że to się naprawdę nie opłaca, przekonuje się coraz więcej osób – ostrzega Marek Fiłonowicz z SM. Funkcjonariusze w ostatnich dniach dotarli do dwóch mieszkańców gminy Świdnica, którzy porzucili gruz z remontu na osiedlu Zawiszów.

porządki 1

– Jeśli nie ma świadków, szukamy w odpadach najmniejszej informacji, która może nas doprowadzić do sprawców wykroczenia – mówi strażnik. – Tak było z gruzem i innym odpadami po remoncie, jakie zostały wyrzucone w okolicach ulicy Ząbka. 7 kwietnia funkcjonariusze ustalili i dotarli do dwóch mężczyzn. Ci przyznali się do winy, na własny koszt posprzątali teren i wywieźli śmieci na składowisko. Nie ominęła ich kara, mandat w wysokości 100 złotych.

Kara może być znacznie wyższa. Za takie praktyki grozi mandat do 500 zł, a w postępowaniu przed sądem grzywna do 5000 zł. – To nie jest tak, że mieszkańcy Świdnicy czy gminy Świdnica nie mają innego wyjścia, niż wyrzucać duże odpady gdzieś w ustronnych miejscach. Każdy, kto wnosi opłatę za wywóz śmieci, ma prawo zostawiać za darmo odpady wielkogabarytowe i gruz  w punkcie odbioru, prowadzonym przez ZOM w Świdnicy – dodaje Fiłonowicz.

Straż Miejska codziennie patroluje miejsca najbardziej narażone na zaśmiecanie. Każdy może także zgłosić interwencję pod bezpłatny numer telefonu 986.

PRZYPOMINAMY:

Odpady wielkogabarytowe (meble, wersalki itp.), opakowania po dezodorantach, zużyte baterie  i akumulatory, a także gruz, w gminie Świdnica odbierane są podczas zbiórek w poszczególnych miejscowościach wg wcześniej ustalonego harmonogramu. Tego typu odpady, bez względu na harmonogram, są przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Metalowców 4 w Świdnicy. Należy pamiętać, że oddając indywidualnie śmieci wielkogabarytowe odpady trzeba uprzednio posegregować, a na miejscu samodzielnie wrzucać do odpowiednich kontenerów. Niezbędne jest również okazanie dokumentu ze zdjęciem oraz aktualnego dowodu dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za bieżący lub poprzedni miesiąc. Raz w miesiącu mieszkaniec gminy Świdnica może zostawić w PSZOK-u do 250 gruzu.

Mieszkańcy Świdnicy w PSZOK-u mogą oddać za darmo: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe (jednorazowo do 350 kg), meble i inne odpady wielkogabarytowe (jednorazowo do 350 kg), zużyte opony (jednorazowo do 10 szt.), chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach, odpady zielone (jednorazowo do 100 kg), odpady ulegające biodegradacji inne niż zielone, inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych, papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania ze szkła, opakowania wielomateriałowe, opakowania ulegające biodegradacji.

PSZOK działa od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.00-18.00 oraz w soboty w godzinach: 10.00-16.00 przy ul. Metalowców 4.

/asz/

zdjęcia Straż Miejska w Świdnicy