Strona główna Wydarzenia Świdnica Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

1

W piątek i sobotę odpady wielkogabarytowe znów będzie można oddać w ramach tzw. wystawki. Jest ona organizowana co miesiąc w ostatni piątek i sobotę.

wystawka 5

W ramach akcji do godz. 8.00 można wystawić m. in. meble, zużyte opony, stare dywany oraz wielkogabarytowe opakowania (np. pudła, styropian itp.). W przypadku zabudowy wielorodzinnej odpady można wystawiać przy pojemnikach na odpady zmieszane bądź w boksach śmietnikowych, natomiast w systemie indywidualnym przed posesją, na poboczu drogi domu jednorodzinnego.

Odpady są odbierane w ramach stałej opłaty wnoszonej przez mieszkańców.

Harmonogram akcji w 2014 r.:

28, 29 marca,

• 25, 26 kwietnia,

• 30, 31 maja,

• 27, 28 czerwca,

• 25, 26 lipca,

• 29, 30 sierpnia,

• 26, 27 września,

• 24, 25 października,

• 28, 29 listopada,

• 19, 20 grudnia.

Prócz tego wspomniane odpady oraz wiele innych – można na co dzień – bezpłatnie przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Przypominamy, że PSZOK to miejsce, do którego mieszkańcy Świdnicy, bez ponoszenia dodatkowych opłat, mogą przekazywać:

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

• zużyte baterie i akumulatory,

• odpady budowlane i rozbiórkowe (jednorazowo do 350 kg),

• meble i inne odpady wielkogabarytowe (jednorazowo do 350 kg),

• zużyte opony (jednorazowo do 10 szt.),

• chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach,

• odpady zielone (jednorazowo do 100 kg),

• odpady ulegające biodegradacji inne niż zielone,

• inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych,

• papier i tektura, metal,

• tworzywa sztuczne,

• szkło i opakowania ze szkła,

• opakowania wielomateriałowe,

• opakowania ulegające biodegradacji.

PSZOK działa od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.00-18.00 oraz

w soboty w godzinach: 10.00-16.00 przy ul. Metalowców 4.

Poprzedni artykułMuzyczna Truskawka z sernikiem
Następny artykułWystartowała 16. edycja Coca-Cola Cup