Strona główna Sport Lekkoatletyka Zapraszamy na I Cross Mokrzeszowski

Zapraszamy na I Cross Mokrzeszowski

1

Okres wczesnej wiosny to czas wybudzania się przyrody z zimowego letargu. Podobne ożywienie widoczne jest również obserwując naszą ludzką aktywność. W związku z powyższym społeczność Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie, na czele z dyrektor Joanną Kuriatą, mają przyjemność zaprosić uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz dorosłych pasjonatów biegania do udziału w premierowej imprezie biegowej o nazwie I Cross Mokrzeszowski.

bieg

Zawody  odbędą się w sobotę, 5 kwietnia w godzinach od 11:30 do 14:30 na terenie ZSCKR w Mokrzeszowie. W ramach imprezy zaplanowane zostało przeprowadzenie biegów indywidualnych (uczniowie szkół podstawowych), ale także rywalizacja drużynowa gimnazjalistów, którzy sprawdzą swoje możliwości w ramach 8-osobowych drużyn sztafetowych.  Do udziału w zawodach, oprócz dzieci i młodzieży, organizator pragnie zaprosić również osoby pełnoletnie, dla których przygotowana została niezwykle atrakcyjna trasa biegu głównego na dystansie około 8km.

 

Przygotowana trasa charakteryzuje się urozmaiconym profilem (różnorodność nawierzchni, podbiegi, odcinki leśnymi ścieżkami) i prowadzi po niezwykle urokliwym obszarze Książańskiego Parku Krajobrazowego, dzięki czemu uczestnicy będą mogli podziwiać piękne panoramy okolic i Jeziorko Daisy.

 

Triumfatorom poszczególnych biegów zostaną wręczone pamiątkowe medale, puchary lub statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe. Ponadto dla wszystkich uczestników przygotowany będzie smaczny poczęstunek, a także możliwość zdobycia atrakcyjnych nagród w ramach loterii fantowej. Wszelkie koszty związane z organizacją zawodów ponoszą organizatorzy, uczestnicy zostaną zwolnieni z opłaty startowej.

 

Regulamin – I Cross Mokrzeszowski (Mokrzeszów, 5 kwietnia 2014)

I. CEL ZAWODÓW
1.    Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej i prostej formy sportu i wypoczynku.
2.    Promocja wsi Mokrzeszów, Powiatu Świdnickiego, terenów Gminy Wiejskiej Świdnica.
3.    Przybliżenie wszystkim uczestnikom biegu bazy i oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie.

II. PATRONAT HONOROWY
1.    Starosta Świdnicki – Pan Zygmunt Worsa
2.    Wójt Gminy Wiejskiej Świdnica – Pani Teresa Mazurek

III. ORGANIZATOR
1.    Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie
2.    Świdnicki Klub Biegacza „Hermes”

IV. PARTNERZY
1.    Powiatowe Zrzeszenie LZS Świdnica
2.    Rada Sołecka wsi Mokrzeszów

V. TERMIN I MIEJSCE
–    Termin zawodów: 5 kwietnia 2014 roku (sobota)
–    Lokalizacja biura zawodów:  Mokrzeszów 111- kompleks budynków na terenie ZSCKR
–    Weryfikacja zawodników i zapisy: wyłącznie w dniu biegu w godz. 8:30-11:15.
–    Rozpoczęcie biegu sztafetowego dla młodzieży gimnazjalnej: godz. 11:30
–    Rozpoczęcie biegu głównego: godz. 12:30
–    Rozpoczęcie biegów dla dzieci: godz. 12:35 (bezpośrednio po rozpoczęciu biegu głównego)
–    Zakończenie biegu głównego: godz. 13:30
–    Zakończenie zawodów i dekoracja zwycięzców: godz. 14:00 na terenie kompleksu sportowego ZSCKR w Mokrzeszowie lub w budynku internatu (w przypadku niepogody)
–    Miejsce startu/mety sztafety i biegu głównego: teren ZSCKR w Mokrzeszowie

Dystans zawodów:
–    dla chłopców i dziewcząt uczestniczących w biegach dla dzieci:  w zależności od wieku: 100 – 600m
–    dla zespołów uczestniczących w biegu sztafetowym: 8x800m (zespół liczy 8 zawodników)
–    dla kobiet i mężczyzn uczestniczących w biegu głównym: 1 pętla o długości 8km

Charakterystyka trasy:
–    trasa posiada urozmaicony profil i przebiega drogami o zróżnicowanej nawierzchni (płyty betonowe, asfalt, drogi szutrowe, gruntowe i polne.
Przebieg trasy zostanie oznakowany przy pomocy taśmy drogowej koloru biało-czerwonego. Dodatkowo zostanie zastosowane pionowe oznakowanie dystansu co 1 kilometr.
Limit czasu dla uczestników biegu głównego wynosi 60 min.

V. UCZESTNICTWO
1.    W biegu sztafetowym prawo startu mają uczennice i uczniowie gimnazjum w wieku 13-16 lat. Drużyny sztafetowe uczestniczą w zawodach pod opieką i nadzorem osoby pełnoletniej(nauczyciel, wychowawca, rodzic lub inny opiekun posiadający pisemną delegację szkoły. Ponadto wszyscy uczniowie, podczas weryfikacji w biurze zawodów, muszą przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział dziecka w zawodach.
2.    W Biegu Głównym prawo startu mają osoby pełnoletnie (za pełnoletnią uważa się osobę, która ukończyła 18 lat do dnia 05.04.2014r.)
3.    Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach muszą poddać się weryfikacji w Biurze Zawodów (także w przypadku wcześniejszego zgłoszenia) w dniu zawodów w godz. 8:30-11:15.
4.    Podczas weryfikacji uczniowie gimnazjum muszą posiadać pisemne zgody rodziców lub opiekunów na udział w zawodach i dokument tożsamości ze zdjęciem. Natomiast uczestnicy Biegu Głównego muszą posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem.
Uczestnicy zawodów biorą w nich udział na własną odpowiedzialność (podpisują oświadczenie podczas weryfikacji w biurze zawodów), stąd też wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
5.    W dniu biegu w godz. 8:30-14:30, będzie czynny magazyn depozytów, w którym będzie można złożyć do depozytu rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków dostarczonych przez organizatora. Wydawanie worków z depozytu będzie się odbywało za okazaniem numeru startowego.
6.    Zawodnikom zostanie zapewniona możliwość bezpłatnego korzystania z szatni, umywalni i toalet znajdujących się na terenie szkoły.

VI. ZGŁOSZENIA
Udział w zawodach jest bezpłatny.
1.    Wypełnione formularze zgłoszeniowe w formie pisemnej lub elektronicznej (dotyczy zespołów sztafetowych ze szkół gimnazjalnych) prosimy przesyłać do dnia 3 kwietnia na adres:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W.Witosa w Mokrzeszowie
58-150 Świebodzice, Mokrzeszów 111
fax: 74-850-87-00
lub
e-mail: [email protected]

Osoby do kontaktu:
Radosław Światowy – Dyrektor zawodów – 606 358 565
Marcin Wójciak – organizator – 693 921 292
Tomasz Podrzycki – organizator – 664 946 717

2.    Zgłoszenia w dniu zawodów dokonywać można wyłącznie osobiście w Biurze Zawodów (biuro zlokalizowane zostanie na terenie szkoły) w godz. 8:30-11:15.
3.     Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez zawodnika formularza zgłoszenia.
4.     W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje: numer startowy, bon na posiłek, worek na depozyt.

VII. KLASYFIKACJE I NAGRODY
1.    Klasyfikacja indywidualna dziewcząt i indywidualna chłopców w biegach dla dzieci:
Bieg Elfa (roczniki: 2009-2008), dystans: 100m
Bieg Skrzata (roczniki: 2007-2006), dystans: 200m;
Bieg Krasnala  (roczniki: 2005-2004), dystans: 400m;
Bieg Młodzika (roczniki: 2003-2002), dystans: 600m;
–    Nagrody za zajęcie miejsca I-III: medal, dyplom, nagroda rzeczowa
–    Nagrody za zajęcie miejsca IV-VI: dyplom, drobny upominek

2.    Klasyfikacja zespołowa biegu sztafetowego szkół gimnazjalnych dziewcząt i chłopców:
Sztafeta Juniorek (roczniki: 2001-1999), dystans 8x 800m
Sztafeta Juniorów (roczniki: 2001-1999), dystans 8x800m
–    Nagrody za zajęcie miejsca I-III: puchar i dyplom dla szkoły, medale, nagroda rzeczowa
–    Nagrody dla pozostałych drużyn: statuetki i dyplom dla szkoły

3.    Klasyfikacja indywidualna kobiet i mężczyzn w biegu głównym na dystansie 8km
Klasyfikacja generalna i w poszczególnych kategoriach wiekowych, a także nagrody zostały szczegółowo opisane w regulaminie Świdnickiego Grand Prix Biegowego 2014.

Na zakończenie imprezy wśród wszystkich uczestników zawodów
zaplanowane jest losowanie atrakcyjnych nagród rzeczowych.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
I Cross Mokrzeszowski odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. W razie potrzeby (wysoka temperatura powietrza) w okolicach 4 km (półmetek trasy) zostanie zlokalizowany punkt z napojami, w którym zawodnicy zobowiązani są do samoobsługi. Po ukończeniu biegu na mecie zawodnicy otrzymają napoje i posiłek regeneracyjny. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu na klatce piersiowej. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe.

Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy. Organizator I Crossu Mokrzeszowskiego zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).

Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń obok Biura Organizacyjnego przed rozpoczęciem imprezy.

Dyrektor biegu Radosław Światowy

Poprzedni artykułTriumf młodych siatkarek z SP 1
Następny artykułEwakuacja ze Wspólnoty Samorządowej