Strona główna Bez kategorii Radni nie stracą mandatów

Radni nie stracą mandatów

13

Rafał Ząbczyk i Wiesław Żurek pozostaną w Radzie Miejskiej w Świdnicy. Wojewoda dolnośląski nie znalazł podstaw, by stwierdzić naruszenie prawa, które mogłoby skutkować wygaszeniem mandatów. Decyzję nadzór prawny Urzędu wojewódzkiego oparł na wyjaśnieniach, złożonych przez przewodniczącą Rady Miejskiej w Świdnicy.

sesja głosowanie

Zdjęcie ilustracyjne

Wojewoda zwrócił się do Rady Miejskiej w Świdnicy o wszczęcie postępowania wyjaśniającego po otrzymaniu informacji o możliwości naruszenia zakazu prowadzenia przez dwóch radnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy. Złamanie zapisu art. 24 ustawy o samorządzie gminnym skutkuje utratą mandatu. Zapytanie złożyła poseł PiS-u, Anna Zalewska.

Według otrzymanej przez nadzór prawny wojewody informacji, w przypadku Rafała Ząbczyka naruszenie powyższego zakazu polega na tym, że stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Księstwo Świdnicko – Jaworskie, w którym radny jest dyrektorem biura, jest finansowane głównie ze środków budżetowych gminy, które to środki radny wykorzystuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – taka informacja pojawiła się w piśmie nadzoru prawnego Urzędu Wojewódzkiego. A konkretnie chodzi o faktury na zakup artykułów spożywczych w sklepie prowadzonym przez Rafała Ząbczyka, wystawione na  LOT Księstwo-Świdnicko – Jaworskie, które zatrudnia radnego jako dyrektora. Stowarzyszenie jest współfinansowane z budżetu Świdnicy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Joanna Gadzińska po zebraniu oświadczeń od prezydenta miasta, zarządu stowarzyszenia i radnego odpowiedziała województwie, że nie widzi znamion naruszenia ustawy o samorządzie terytorialnym i tym samym powodu do uchylenia mandatu. Podstawą są wspomniane już oświadczenia, w których mowa jest o tym, że Rafał Ząbczyk nie jest osobą kompetentną do zawierania umów z ramienia stowarzyszenia, dotyczących działalności gospodarczej. Sprawa faktur nie została poruszona.

Już wcześniej przewodnicząca odrzuciła zarzuty wobec radnego Żurka, stwierdzając, że prowadzone przez niego stowarzyszenie „Łączy Nas Footbaal” nie korzystało z dotacji miasta.

– Rada Miejska w Świdnicy zakończyła postępowania wyjaśniające w stosunku do obu radnych. O zakończeniu postępowań poinformowała Organ Nadzoru pani Joanna Gadzińska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Świdnicy pismami z dnia 5 i 12 lutego – informuje biuro prasowe wojewody dolnośląskiego. – W pismach tych  pani Przewodnicząca oświadczyła, że po przeprowadzeniu postępowań wyjaśniających nie znajduje podstaw do uznania, iż wskazani radni naruszyli zakaz, o którym mowa w art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jedn.: DZ. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), który stanowi  podstawę do wygaśnięcia mandatu radnego. Wojewoda Dolnośląski nie ma żadnych przesłanek, aby kwestionować oświadczenia pani Przewodniczącej Rady Miejskiej w Świdnicy złożone w tej sprawie.

Oznacza to tyle, że nadzór prawny wojewody nie będzie prowadził postępowania w tej sprawie i uważa ją za zakończoną. Radni nie tracą mandatów. – Muszę tę decyzję uszanować, ale niewykluczone, że wrócę do sprawy po okrzepnięciu na stanowisku nowo powołanego wojewody dolnośląskiego – mówi poseł Zalewska. Radny Wiesław Żurek przed sądem chce dochodzić od posłanki zadośćuczynienia za pomówienie.

Poprzedni artykułTrzecie miejsce siatkarzy z G-3
Następny artykułSposób na pusty Miejski Dom Handlowy