Strona główna Wydarzenia Ulica Dworcowa do przebudowy

Ulica Dworcowa do przebudowy

3

Od wtorku, 18 lutego zmieni się organizacja ruchu przy ul. Dworcowej, która doczeka się w całości gruntownego remontu. Zostaną również przeprowadzone prace na sieci gazowej i wodociągowej.

Dworzec

fot archiwum

Podczas prowadzonych prac ulica ta zostanie wyłączona z ruchu, dlatego na pl. Grunwaldzkim wydzielonych zostanie 13 stanowisk dla taksówek. W miarę postępu prac udostępniony będzie dojazd do przyległych posesji na niewielkim odcinku ul. Dworcowej, który był dostępny dla wszystkich pojazdów.