Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica Profilaktyka w “zielonych szkołach”

Profilaktyka w “zielonych szkołach”

0

Ponad 300 uczniów skorzysta z tygodniowego pobytu w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie w „zielonych szkołach”, w ramach gminnego programu ,,AsertywNIE używkom”. Adresatami projektu będą dzieci w wieku od 7 do 9 lat, z 6 gminnych placówek oświatowych – informuje Janusz Waligóra z UG Świdnica.

 Szkolne Schronisko Młodzieżowe Lubachów-miejsce gdzie będą  odbywać się zielone szkoły

Podczas turnusu opiekunem każdej grupy będzie wychowawca klasy oraz przedstawiciele rodziców. Pierwsze zajęcia ruszają już w pierwszym tygodniu marca, bezpośrednio po zakończeniu ferii zimowych. W trakcie pobytu w schronisku, uczniowie realizować będą zarówno zajęcia dydaktyczne, jak i działania związane z gminnym programem ,,Asertywnie używkom”. Będą one połączone z elementami edukacji prozdrowotnej. Program realizowany będzie przy współpracy Gminnego Zespołu Oświaty, nauczycieli ze szkół podstawowych, rodziców a także Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie, gdzie uczestnicy będą przebywać podczas poszczególnych turnusów.

Zajęcia w ramach realizacji projektu, prowadzone będą przez wykwalifikowanych specjalistów w 7 blokach tematycznych. Tematyka ukierunkowana będzie na wyrobienie i utrwalenie nawyków zdrowego odżywiania i stylu życia: zajęcia z dietetykiem, bezpieczeństwa i pierwszej pomocy, gimnastyka, zajęcia sportowo-rekreacyjne, spacery, piesze wycieczki, zajęcia z zakresu higieny osobistej i prowadzenia zdrowego trybu życia wolnego od używek i nałogów. Wieczorem dzieci uczestniczyć będą w zabawach i grach psychologicznych oraz warsztatach muzyczno-teatralnych. W ostatnim dniu pobytu na podsumowanie programu, przewidziane jest przedstawienie teatralne, na które zaproszeni zostaną przedstawiciele władz samorządowych oraz rodzice i opiekunowie uczestników programu – mówi Ewa Burdek, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Turnusy potrwają od marca do kwietnia.