Strona główna Temat dnia Mniej na zdrowie

Mniej na zdrowie

12

O 10 tysięcy złotych mniej niż przed rokiem powiat świdnicki przeznaczył na dotacje dla organizacji zajmujących się promocją zdrowia. Stowarzyszenia dostaną wsparcie symboliczne. Najwyższa dotacja sięga 2,5 tysiąca złotych. Najmniej w wieloletniej historii współpracy z powiatem dostało Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum.

pieniądze1

Na dotacje dla organizacji pozarządowych powiat w tym roku przeznaczył 110 tysięcy złotych. Najwięcej, bo 80 tysięcy, trafi do stowarzyszeń zajmujących się propagowaniem sportu. Po 15 tysięcy do organizacji działających na rzecz kultury i zdrowia. Hospicjum otrzyma tylko 2,3 tysiąca złotych na cały rok.

– Z powiatem świdnickim współpracujemy od 2005 roku. Przez te 9 lat dotacje ze starostwa kształtowały się na różnym poziomie. Największe dofinansowanie otrzymaliśmy w roku 2008, była to kwota 10.000 zł. W pozostałych latach latach były to kwoty od 3.000 do 5.000 zł – wylicza Dariusz Pawliński, prezes towarzystwa. – Mimo że Hospicjum sukcesywnie zwiększa obszar swojego działania i otwiera się na opiekę chorych z innych gmin powiatu świdnickiego, niż tylko gmina Świdnica, tegoroczna dotacja jest najniższą, jaką do tej pory otrzymaliśmy. Ponieważ nie prowadzimy działalności odpłatnej, każda dotacja, jaką otrzymujemy, ma dla nas ogromne znaczenie. Tak niskie dofinansowanie zadania publicznego, jakim jest opieka nad chorym umierającym na raka w swoim domu, ogranicza nasze możliwości, chociażby w dotarciu do wszystkich pacjentów na wsiach.

Dlaczego Hospicjum dostanie tak małe wsparcie z powiatu? – Sytuacja powiatu jest trudna i nie możemy w pełni zrealizować wszystkich zadań nieobowiązkowych. Aktualnie priorytetem jest budowa Pogotowia Ratunkowego i na ten cel w pierwszej kolejności musimy zabezpieczyć środki. Jednakże staramy się pomagać organizacjom pozarządowym, na ile jest to możliwe – tłumaczy wicestarosta Alicja Synowska. – Promocję zdrowia wspieramy nie tylko poprzez dotacje, ale także angażując się w roli współorganizatora. Tak jest w przypadku Dnia Kobiet, organizowanego przez Ligę Kobiet Polskich. Podczas tego wydarzenia przygotowywane są bezpłatne badania, porady lekarskie, prelekcje. Ponadto za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy ogłaszamy konkursy ze środków PFRON na potrzeby stowarzyszeń zajmujących się osobami niepełnosprawnymi. Jeśli chodzi o Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”, to bardzo doceniamy pomoc, jaką zapewnia osobom chorym. Jednak Towarzystwo korzysta nie tylko z dotacji powiatu, ale także ze wsparcia od gmin. Rozważaliśmy w tym roku rezygnację z konkursów dla organizacji pozarządowych, ostatecznie jednak taka decyzja nie zapadła. Dzielimy skromne środki najlepiej, jak możemy, ze świadomością, że wszystkich potrzeb nie uda się zrealizować. Tylko w dziedzinie sportu wnioski sięgały 200 tysięcy złotych, a mogliśmy przeznaczyć na ten dział zaledwie 80 tysięcy. Kiedy tylko mogliśmy przeznaczaliśmy większe środki na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Jeszcze na początku obecnej kadencji na sport i kulturę mogliśmy przeznaczyć ok. 200 tys. zł, w tym roku jest to kwota 95 tys. zł. Do konkursów przystępuje bardzo dużo organizacji z całego powiatu. Organizacje z roku na rok składają coraz lepsze wnioski zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym. Mimo jak najlepszych chęci nie jesteśmy w stanie przyznać takich kwot, o jakie wnioskują stowarzyszenia (dotyczy to wszystkich wniosków). Zdajemy sobie sprawę, że te środki są tylko kroplą w morzu potrzeb. Jednakże na tle innych powiatów nasz samorząd i tak wyróżnia się jeśli chodzi o wsparcie sektora pozarządowego.

 Czy niższa dotacja odbije się na podopiecznych Hospicjum? – Jak do tej pory, nigdy nie odmówiliśmy pomocy żadnej osobie, która tego potrzebowała i z pewnością nadal, w miarę swoich możliwości, będziemy robić wszystko aby chorzy mieli zapewnioną fachową opiekę – zapewnia prezes towarzystwa. –  Nie zamierzamy odwoływać się od tej decyzji, licząc na ludzką pamięć o nas, podczas corocznych odpisów 1% podatku. 

asz