Strona główna Polityka Medal dla posłanki

Medal dla posłanki

4

Podczas uroczystości z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz złożył na ręce poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej pamiątkowy medal. Spotkanie, które połączono z konferencją, odbyło się 24 lutego w Hotelu Radisson Blu Sobieski w Warszawie.

zdj IKM

Termin towarzyszącej wydarzeniu konferencji  nie był przypadkowy. Prace parlamentarne nad ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dobiegają końca. Spotkanie było okazją do podsumowania dotychczasowych działań związanych z przygotowaniem nowelizacji ustawy oraz omówienia zmian jakie są z nią związane.

– Celem nowelizacji są korzystne zmiany na rynku pracy, podniesienie efektywności służb zatrudnienia, a także wzrost zaufania osób bezrobotnych do tego typu instytucji– wyjaśnia posłanka Katarzyna Mrzygłocka pełniąca funkcję przewodniczącej sejmowej podkomisji ds. rynku pracy- Dzisiejsze wyróżnienie traktuję jako podsumowanie zaangażowania całej podkomisji stałej do spraw rynku pracy. Moje doświadczenie zawodowe oraz parlamentarne jest nierozerwalnie związane z działalnością urzędów pracy, dlatego tak ważne jest dla mnie docenienie właśnie w tym zakresie – komentuje parlamentarzystka.

Otwierająca konferencję Hanna Świątkiewicz-Zych – dyrektor Departamentu Rynku Pracy w MPiPS – podkreślała znaczenie prac parlamentarnych poczynionych nad ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wiceminister Jacek Męcina przypomniał  natomiast najważniejsze zmiany, jakie mają dokonać się w publicznych służbach zatrudnienia. Należą do nich: utworzenie stanowiska doradcy klienta, profilowanie osób bezrobotnych, wprowadzenie nowych instrumentów wsparcia oraz powołanie krajowego funduszu szkoleniowego. W ramach realizacji unijnego pakietu Gwarancji dla młodych kluczowe znaczenie będą miały konkursy regionalne, które w 2015 r. powinny pomóc w znalezieniu pracy ok. 100 tys. młodych ludzi. Zmiany systemowe obejmą też same służby zatrudnienia. Algorytm finansowania urzędów pracy zostanie uzależniony od ich efektywności.

Najważniejszymi celami, jakie powinna pomóc osiągnąć nowelizowana ustawa, są: ułatwienie startu młodym, aktywizacja osób w wieku 50+, usprawnienie obsługi pracodawców, poprawa jakości usług dla bezrobotnych oraz skuteczne inwestowanie w same służby zatrudnienia.

Poprzedni artykułTłusty czwartek z „Kasią” i Swidnica24.pl!
Następny artykułAmatorzy słodyczy i gier