Strona główna Temat dnia Wiadukt z małym poślizgiem

Wiadukt z małym poślizgiem

13

Podziemne niespodzianki spowodowały przesunięcie terminu ukończenia budowy nowego wiaduktu nad ulicą Sprzymierzeńców. Konstrukcja wraz z szerszą drogą i chodnikiem miała być gotowa do 30 grudnia 2013 roku. Na zakończenie głównej części prac potrzeba jeszcze około 2 tygodni.

wiadukt

– Prace przy budowie wiaduktu przy ul. Sprzymierzeńców są na finalnym etapie. Tuż przed Bożym Narodzeniem wykonano próbę obciążenia wiaduktu za pomocą 250 tonowej lokomotywy. Rezultaty badania są bardzo dobre. Nasz obiekt uzyskał wyniki zdecydowanie przewyższające wymagania określone prawem. Do wykonania pozostał jeszcze pewien zakres robót drogowych i wykończeniowych – mówi Ireneusz Pałac, zastępca prezydenta Świdnicy. – Czas ich realizacji szacujemy na około 2 tygodnie. Niestety, nie było możliwe wykonanie tych prac w terminie pierwotnie określonym w umowie (30 grudnia). Okazało się, że mapy do celów projektowych wykonane przez uprawnionych geodetów nie zawierały wszystkich elementów infrastruktury podziemnej znajdujących się w rejonie inwestycji. Przy wykonywaniu robót odkryto instalacje i obiekty (np. studnia kanalizacyjna), które nie były dotychczas zinwentaryzowane (infrastruktura przedwojenna lub należąca do PKP) lub ich rzeczywisty przebieg odbiegał od tego, który widniał na mapach. Powstałe kolizje  kilkukrotnie powodowały krótkie zahamowanie tempa prac, a ponadto wymagają pewnych zmian projektu technicznego. Z powyższego powodu wykonawca inwestycji wystąpił z wnioskiem o przedłużenie okresu realizacji zadania. Rozważając jego propozycję mieliśmy na względzie to, aby budowa nie została niezakończona przez okres zimy. Dlatego zgodziliśmy się na wariant aneksu, zgodnie z którym wszystkie roboty budowlane mają być zakończone do 22 stycznia, natomiast niezbędne formalności wykonawca załatwi nie później niż do 15 marca. Obecna pogoda oraz jej prognozy na najbliższy czas powodują, że uzgodnione terminy są realne. Ich niedotrzymanie skutkować będzie naliczeniem kar umownych.

Przypomnijmy. W maju pierwszy przetarg wygrała firma Pol-Dróg Dolny Śląsk z Oleśnicy, oferując za wykonanie wszystkich prac najniższą cenę – 2 miliony 394 tysiące złotych. Zdążyła wykonać zaledwie około 5% zaplanowanych prac, za co miasto zapłaciło około 120 tysięcy złotych. – Postanowiliśmy nie czekać na czarny scenariusz i chcieliśmy uniknąć kłopotów, gdy firma ogłosi upadłość. Wtedy procedury związane z wyłonieniem wykonawcy, rozliczeniem są bardziej skomplikowane i przedłużają znacząco termin zakończenia prac, co pokazał przykład przebudowy dworca PKP, po zaskakującym upadku firmy Integer – tłumaczył w sierpniu tego roku zastępca prezydenta Ireneusz Pałac.Przetarg na dokończenie inwestycji został ogłoszony 23 sierpnia. Zgłosiła się tylko jedna firma – Skanska Polska, oczekując za wykonanie prac 3 miliony 424 tysiące złotych. 85% będzie pochodziło z dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, resztę pokryje budżet miasta.

Rozebrany już, niski i wąski wiadukt, zastąpiła metalowa, lekka konstrukcja. Pod półkolistym wiaduktem znajdzie się miejsce na poszerzoną jezdnię, chodniki dla pieszych i ścieżkę rowerową.

asz

 

 

Poprzedni artykułZmiany w ruchu na Kolejowej [MAPA]
Następny artykułAlchemia teatralna na płycie