Strona główna Wydarzenia Świdnica wspiera Iwano-Frankowsk

Świdnica wspiera Iwano-Frankowsk

24

Każdy mieszkaniec powiatu świdnickiego może wesprzeć Iwano-Frankowsk, partnerskie miasto na Ukrainie, które włączyło się do narodowych protestów przeciwko obecnym władzom tego państwa. Specjalny list można podpisywać w Sudeckim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ulicy Długiej 33.

iwano-Frankowsk

Jak piszą inicjatorzy akcji ze Wspólnoty Samorządowej – „oczywiste jest, że obecna sytuacja na Ukrainie ma wielkie znaczenie dla polskiej racji stanu. Dlatego kierując się poczuciem odpowiedzialności za przyszłość Polski nie chcemy pozostawać jedynie biernymi obserwatorami wydarzeń. Uważamy, że tzw. wielką polityką powinny zajmować się osoby pełniące odpowiednie funkcje państwowe, posiadające ku temu odpowiedni mandat społeczny. Jednak ważnym zadaniem dla każdego z nas jest tworzenie dobrych relacji z bliskimi nam osobami i społecznościami lokalnymi zza wschodniej granicy.Kierując się tymi przesłankami zapraszamy wszystkich do podpisania listu do mieszkańców miasta Iwano-Frankowsk, z którym Świdnica od lat związana jest partnerską współpracą. Jesteśmy przekonani, że inicjatywa może łączyć obywateli Powiatu Świdnickiego bez względu na miejsce zamieszkania, przynależność do różnych organizacji społecznych, sympatie polityczne lub to, kto zaproponował ten pomysł. Dlatego do współdziałania zapraszamy kluby radnych, organizacje pozarządowe i każdego, kto uznając racje stojące za tym pomysłem, zechce włączyć się w jej realizację.Mamy nadzieję, że przedstawiona propozycja będzie inspiracją dla inicjatyw zgłaszanych przez inne podmioty. Wiemy, że finalizowane są przygotowania dotyczące gestu modlitewnego. Rozważane są pomysły dotyczące wydarzeń kulturalnych i charytatywnych. Wspólnota Samorządowa deklaruje w ramach swoich możliwości współdziałanie i pomoc w organizacji każdego wartościowego przedsięwzięcia, o ile jego autorzy uznają nasze wsparcie za pożądane.  

Treść listu:

Szanowni obywatele Iwano-Frankowska,
Dumni synowie i córki Narodu Ukraińskiego,

Mieszkańcy Powiatu Świdnickiego przesyłają Wam wyrazy szacunku i solidarności, a jednocześnie troski o Waszą pomyślną przyszłość.

W ciągu ostatnich lat obywatele Iwano-Frankowska i Ziemi Świdnickiej tworzyli partnerskie więzy przyjaźni. Wielu z Was mieliśmy honor gościć w Polsce. Wielu z nas z wielką sympatią było przyjmowanych w Waszym mieście. Poznawaliśmy się nawzajem
i nabieraliśmy coraz większej pewności, że nasze zbliżenie przyczynia się do budowania dobrych relacji pomiędzy Polską i Ukrainą.

Dlatego dzisiaj, gdy docierają do nas informacje, że w Kijowie, Iwano-Frankowsku i w wielu innych miejscach na Ukrainie wzrasta niepokój, wzbiera fala przemocy oraz przybywa rannych i zabitych czujemy się zobowiązani skierować do Was nasz list.

Nasze serca są z wszystkimi mieszkańcami Ukrainy, którzy pragną godnego życia w swojej Ojczyźnie, chcą być wolnymi obywatelami niepodległego państwa i pełnoprawnymi członkami wspólnoty narodów europejskich.  Na pewno nie znamy wszystkich skomplikowanych uwarunkowań politycznych w Waszym kraju. Jednak zdecydowanie popieramy każde Wasze działanie na rzecz budowania Ukrainy demokratycznej, zasobnej i pozostającej w dobrych stosunkach z sąsiadami..

Dlatego mobilizować będziemy polityków i opinię społeczną w Polsce do udzielenia skutecznego wsparcia inicjatywom na rzecz wypracowania przez Naród Ukraiński prawdziwie sprawiedliwego, trwałego pokoju społecznego. Jego warunki powinny zaspokajać Wasze słuszne aspiracje.
Otwarci jesteśmy na różne, możliwe do realizacji prośby o pomoc, jakie do nas skierujecie.
Nasze dobre myśli i modlitwa są i stale będą z Wami.

Mieszkańcy Ziemi Świdnickiej.

Swoje poparcie można wyrazić także za pośrednictwem wydarzenia, utworzonego na facebooku.

Poprzedni artykułWymagający sparingpartner Polonii
Następny artykułPożegnanie z kolędą