Strona główna Polityka Oficjalnie przystąpią do Aglomeracji Wałbrzyskiej

Oficjalnie przystąpią do Aglomeracji Wałbrzyskiej

16

Świdnica i sześć gmin z powiatu świdnickiego w najbliższy czwartek zostaną oficjalnie przyjęte do Aglomeracji Wałbrzyskiej. W tym gronie jest już 16 gmin.

swidnica14.04.2012r063

23 stycznia o godzinie 13.00 w sali narad USC w Świdnicy na posiedzenie Rady Samorządowej Aglomeracji Wałbrzyskiej, której głównym tematem będzie m. in. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 7 gmin powiatu świdnickiego do Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). Ostateczną decyzję poprzedziły uchwały rad miejskich i gminnych oraz podpisanie wspólnej deklaracji.

Aglomeracja poprzez wspólne projekty ma przede wszystkim ułatwić sięganie po środki z budżetu europejskiego na lata 2014-20. Nowa polityka Unii Europejskiej będzie promowała projekty o charakterze większym niż miejskie czy gminne. Jakie potrzeby zgłosiła Świdnica? Dotyczą one m. in. rewitalizacji miasta, poprawy układu komunikacyjnego, budowy Regionalnego Interaktywnego Centrum Edukacyjnego, rozbudowy infrastruktury technicznej umożliwiającej aktywne spędzanie wolnego czasu – ścieżki rowerowe i rozbudowa OSiR-u, budowa hali widowiskowo-sportowej, termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje administracyjne, edukacyjne i kulturalne na obszarze obszaru funkcjonalnego, budowy obwodnicy południowej (500 mln zł),  budowy budynków socjalnych w Świdnicy. Droga do przesądzenia o tych projektach jest jeszcze długa i nie wszystkie będą mogły uzyskać wsparcie w ramach RPO.