Strona główna Wydarzenia Świdnica Najmłodsi uczą się ratować

Najmłodsi uczą się ratować

0

Jak co roku w Szkole Podstawowej nr 6 w Świdnicy jest realizowany projekt edukacyjny „Ratujemy i uczymy ratować”. Został on zainicjowany przez Program Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

ratujemy i uczymy ratowac

Badaniem zostali objęci  uczniowie z klas I-III. Nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej, Anna Worobiec i  Halina Styrna  po kursie „Ratujemy i uczymy ratować” przeprowadziły w  klasach  I-III  zajęcia warsztatowe dotyczące pierwszej pomocy. W I semestrze 2013/2014 r. projekt był realizowany w klasach: Ia, Ib, Ic, Id, IIa, IIb, IIIb, IIIc.

Zajęcia dotyczyły utrwalenia zasad udzielania pierwszej pomocy podczas wypadku, omdlenia. Program ma charakter profilaktyczny, który ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności  radzenia sobie w sytuacjach, w których zależy od nas czyjeś życie.

Dzieci przypomniały sobie i utrwaliły podstawowe numery telefonów służb ratowniczych w Polsce: 997, 998, 999 i 112. Przede wszystkim uczniowie nauczyli się podstawowych czynności ratujących życie: sprawdzanie przytomności, bezpieczeństwo osoby poszkodowanej, wzywanie pomocy, sprawdzanie oddechu, pozycja boczna poszkodowanego, oddechy ratownicze.

Zajęcia w innych klasach będą przeprowadzone w II semestrze.