Strona główna Temat dnia Co przycięto, co dodano, czyli budżet obywatelski

Co przycięto, co dodano, czyli budżet obywatelski

12

Podczas piątkowej, 31 stycznia, sesji świdnicka Rada Miejska zagłosuje nad budżetem miasta na 2014 rok. Znajdzie się w nim 16 zadań, przegłosowanych przez świdniczan w ramach budżetu obywatelskiego. 27 stycznia prezydent Wojciech Murdzek zgłosił autopoprawkę, wprowadzającą do budżetu właśnie te zadania. Znajdą sie w niej także innego rodzaju przesunięcia, związane m.in. z pozyskaniem dodatkowych środków.

budżet obywatelski

Wszystkie projekty z budżetu obywatelskiego opiewają na kwotę 3,5 miliona złotych, co stanowi 12% środków przeznaczonych przez miasto w 2014 na inwestycje. Od początku było jasne, że wybrane przez świdniczan zadnia zmusza prezydenta do zmiany projektu budżetu Świdnicy, który był gotowy już jesienią 2013. Co w takim razie “wypadnie”?  M.in. zmniejszone o 100 tysięcy złotych zostaną wydatki na remont Szkoły Podstawowej nr 8, o 150 tysięcy na rewitalizacje rejonu ul. Ułańskiej, o 120 tysięcy złotych na zagospodarowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne przy ul. Sikorskiego. Najwięcej zmian jest w dziale “drogi publiczne”, gdzie “zmniejszenia” sięgają 2 milionów 280 tysięcy złotych. Chodzi m.in. o przebudowę ulicy Pionierów, budowę parkingu dla autobusów przy ul. Sprzymierzeńców, budowę ścieżki rowerowej przy ul. Nadbrzeżnej.

AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA DO BUDŻETU MIASTA

Które projekty wprowadza autopoprawka? Dofinansowanie w wysokości 2 mln zł otrzyma zwycięski projekt z listy ogólnomiejskiej – budowa hospicjum stacjonarnego i zakładu opiekuńczo-leczniczego przy ul. Przyjaźni zgłoszonego przez Caritas, na który mieszkańcy oddali 1.606 głosów. Wsparcie w wysokości 900 tys. zł otrzyma Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum”, które chce wybudować hospicjum przy ul. Leśnej, na terenie przekazanym przez miasto. Na projekt, który zajął  II miejsce świdniczanie oddali w sumie 976 głosów – przypomina Urząd Miejski i wylicza:

 W okręgu I – Centrum zwyciężył projekt, który wyczerpuje przyznaną dla tej dzielnicy pulą środków. Za 100 tysięcy złotych zrealizowana zostanie budowa placu zabaw w Parku Centralnym (477 głosów).

 Okręg II – Śródmieście W ramach limitu – 100 tys. zł zrealizowane zostaną dwa projekty, które zyskały największe poparcie mieszkańców: budowa siłowni zewnętrznej na placu św. Małgorzaty (50 tys. zł, 263 głosy) oraz chodnika w parku Kanonierów (57 tys. zł., 229 głosów). Mimo przekroczenia planowanej kwoty są szanse na realizację projektów ze względu na potencjalne oszczędności w ramach przetargów. Z tych też powodów w budżecie na ten cel zapisano
50 tys. zł.

 Za 140 tys. zł w Okręgu III – Osiedle Młodych zostaną zrealizowane trzy projekty: budowa oświetlenia chodników (70 tys. zł. 385 głosów), przebudowa chodnika przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego (68 tys. zł., 317 głosów) oraz dodatkowo montaż ławek na terenach zielonych (4 tys. zł, 105 głosów). Do realizowanych projektów z ogólnego budżetu miasta dołożone zostaną brakujące 2 tys. zł.

 Osiedle Zawiszów – Okręg IV do rozdysponowania miało 60 tys. zł., ale ze względu na bardzo dobrą frekwencję – przekraczającą 18 % – zrealizowanych zostanie więcej projektów. Na pewno wyremontowane zostaną części chodników w obszarze I etapu zabudowy osiedla – zwycięski projekt (40 tys. zł, 402 głosy). 20 tys. zł przeznaczonych zostanie na opracowanie koncepcji budowy zespołu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu (400 głosów). Na realizację może liczyć również trzeci projekt – budowa siłowni zewnętrznej (308 głosów). Spółdzielnia Mieszkaniowa chce na ten cel przeznaczyć 20 tys. zł. Miasto dołoży brakujące 20 tys. zł jako bonus za mobilizację mieszkańców przy głosowaniu.

 Okręg V – Osiedle Zarzecze.  Za 70 tys. zł. z przyznanej puli zrealizowane zostaną: budowa zespołu rekreacyjnego przy Gimnazjum nr 4 (38 tysięcy złotych, 400 głosów), adaptacja pomieszczeń w rejonie ul. Rolniczej na klub seniora (20 tys. zł, 323 głosy), a także budowa siłowni zewnętrznej w rejonie ul. Jana Kilińskiego – Piotra Skargi (252 głosy). 12 tys. zł w ramach środków budżetu obywatelskiego zostanie przeznaczone na to zadanie, a do tego dołoży się Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

 Okręg VI – Dzielnica Południowa. Za przewidziane dla tej części miasta 60 tys. zł wyremontowane zostanie boisko przy Niepublicznej Szkole Podstawowej przy ul. Kraszowickiej (351 głosów).

 Okręg VII – Dzielnica Zachodnia. 70 tys. zł przeznaczonych zostanie na budowę placu zabaw pomiędzy ulicami Niecałą, Armii Krajowej, Wałbrzyską i Bartosza Głowackiego (476 głosów).