Strona główna 112 Coraz więcej spraw w prokuraturze

Coraz więcej spraw w prokuraturze

6

W 2013 roku do prokuratur okręgu świdnickiego wpłynęły 21.724 sprawy, to jest o 72 sprawy więcej w porównaniu z 2012 rokiem.

prokuratura-nowe

W 2013 roku prokuratorzy zakończyli 21.741 postępowań, to jest o blisko 300 spraw więcej niż w poprzednim roku.  Do sądu skierowano 7.146 aktów oskarżenia (co stanowi 42,9 % do ogółu spraw załatwionych), przeciwko 8.297  oskarżonym. Wobec 4.108 osób wraz z aktem oskarżenia skierowano wnioski w trybie art. 335 § 1 kpk  (o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kary lub środka karnego bez przeprowadzenia rozprawy), co stanowi 49,5 % do ogółu oskarżonych. Wobec 418 osób skierowano do sądu wnioski o warunkowe umorzenie postępowania.

Prokuratorzy jednostek podległych Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy  oskarżyli 188 osób, wobec których zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania (2,3 % do ogółu oskarżonych) i 134 osoby, wobec których zastosowano poręczenie majątkowe (1,6 % do ogółu oskarżonych). W toku prowadzonych postępowań prokuratorzy wystąpili do sądów o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 342 podejrzanych, zaś wobec 316 osób sądy podzieliły zasadność wniosków prokuratorskich, co stanowi 92,4 % liczby skierowanych wniosków.

W prowadzonych w ubiegłym roku sprawach wydano wobec  1.720 osób postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym na łączną wartość 2.072.691 zł faktycznie zabezpieczonego mienia.

W postępowaniu przed sądem osądzonych zostało w 2013 roku  8.979 osób, z których 8.071 zostało skazanych, zaś 156 osoby zostały uniewinnione, co stanowi 1,7 % do ogółu osądzonych.

W minionym roku sądy okręgowe rozpoznały apelacje oskarżyciela publicznego od wyroków sądów rejonowych wobec  355 osób, przy czym wobec 260 osób zostały one uwzględnione przez sądy II instancji co stanowi 73,2 % do ogółu osób, co do których apelacje rozpoznano.

W zakresie pozakranej działalności w 2013 roku prokuratorzy zainicjowali  389 postępowań cywilnych, kierując do sądu 54 powództwa i 335 wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego, a  także załatwili 282 sprawy z zakresu postępowania administracyjnego, odnotowując w tym zakresie znaczny – bo o 84 sprawy – wzrost aktywności.

/Prokuratura Okręgowa w Świdnicy/

Poprzedni artykułVictoria zmierzy się z Karoliną
Następny artykułPolecamy: Godzina detektywów