Strona główna Temat dnia Ulica Ułańska zyska nowe oblicze

Ulica Ułańska zyska nowe oblicze [WIZUALIZACJE]

11

Dwa nowe boiska sportowe do gry w piłkę nożną oraz koszykówkę i siatkówkę, plac zabaw dla dzieci, strefa rekreacyjna dla seniora z elementami małej architektury oraz siłownią pod chmurką, parking samochodowy wraz z platformą rekreacyjną na skarpie – to wszystko już niebawem zostanie wybudowane przy ul. Ułańskiej w Świdnicy. Projekt, którego nazwa brzmi: „Budowa infrastruktury przestrzeni publicznej na  rewitalizowanym terenie powojskowym ul. Ułańskiej w Świdnicy”, opiewa na ponad 3,5 mln zł. z czego 2,99 mln zł będzie pochodzić z dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Ułańska1

 

W poniedziałek 9 grudnia upłynął termin składania ofert na realizację tej inwestycji. Teren ten zyska zupełnie nowe oblicze dzięki dobremu projektowi, na który miasto uzyskało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na rewitalizację terenów powojskowych.

Na ogłoszonym przez nas przetarg na realizację tego zadania odpowiedziało 9 oferentów. Aktualnie trwa analiza złożonych ofert. Najniższa zaoferowana cena to 2.088.000,01 zł, a najwyższa to 3.104.265,68 zł brutto. Po raz pierwszy prezentujemy także wizualizację tego terenu, który po przebudowie zyska zupełnie nowe oblicze. – mówi Zastępca Prezydenta Ireneusz Pałac  

Oprócz boisk i strefy rekreacyjnej na tym terenie wykonane zostaną także specjalne balustrady i bariery ochronne, nowe chodniki, teren zielony oraz oświetlenie uliczne. Nie zapomniano także o osobach niepełnosprawnych, dla których między strefą seniora a parkingiem wybudowana zostanie specjalna pochylnia ułatwiająca korzystanie z tego terenu.

Planuje się, że roboty budowlane zakończą się 15 września 2014 r.