Strona główna Polityka Darmowe parkowanie na dłużej?

Darmowe parkowanie na dłużej?

6

Od lipca w świdnickiej Strefie Płatnego Parkowania samochody można zostawiać w soboty za darmo. Zmieniono również godziny biletowane w dni powszednie. Czy te zasady będą obowiązywały dłużej, radni zadecydują na najbliższej, piątkowej sesji.

parkometr

Zmiany zostały wprowadzone czerwcową uchwała i od początku miały charakter pilotażowy. Były odpowiedzią na skargi kupców i usługodawców z centrum miasta, którzy skarżyli się na zamieranie tej części miasta m.in. ze względu na koszty parkowania. Zgodnie ze zmianami, soboty od lipca były darmowe, a godziny pobierania opłat w tygodniu przesunięto na 9.00 – 17.00. Nowa uchwała przewiduje wydłużenie pilotażu o kolejne pół roku. „Okres ten pozwoli nam w sposób jednoznaczny ocenić trafność przyjętych założeń i pomoże w podjęciu decyzji o utrwaleniu lub rezygnacji powyższych zapisów uchwały” – czytamy w uzasadnieniu.

Rada Miejska zadecyduje także o podjęciu współpracy z innymi gminami w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej. Sesja rozpocznie się 20 grudnia o godzinie 11.00 w sali narad USC w Świdnicy.

PORZĄDEK OBRAD:

Otwarcie XXXIV sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.

Przedstawienie porządku XXXIV sesji Rady Miejskiej.

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie – (zał. nr 1, proj. XXXIV/: 1-8).

Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 29.11.2013 r.

Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.

Oświadczenia i sprawy organizacyjne.

Zakończenie XXXIV sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

 Uwaga !

Ok. godz. 15.00 godzinna przerwa.

W godz. 16.00 – 16.30 – wystąpienia mieszkańców miasta (wg ustalonego porządku).

Wykaz projektów uchwał na XXXIV sesję Rady Miejskiej:

XXXIV/1. W sprawie przeznaczenia do sprzedaży, wolnej niesamodzielnej części nr 2 lokalu mieszkalnego nr 2-2a położonego w Świdnicy przy ulicy Joachima Lelewela 11, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

XXXIV/2. W sprawie podjęcia współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej.

XXXIV/3. W sprawie przeznaczenia do zbycia na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. w Krakowie, Oddział w Wałbrzychu, prawa własności nieruchomości położonych przy ulicach Wałbrzyskiej i Marii Skłodowskiej – Curie w Świdnicy zabudowanych stacjami transformatorowymi.

XXXIV/4. W sprawie przeznaczenia do zbycia na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. w Krakowie, Oddział w Wałbrzychu nieruchomości położonej przy ulicy Tadeusza Ząbka w Świdnicy.

XXXIV/5. Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Świdnicy oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Miasta Świdnica.

XXXIV/6. W sprawie zmiany budżetu.

XXXIV/7. Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy.

XXXIV/8. W sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.

 

 

Poprzedni artykułZaginął 73-letni świdniczanin
Następny artykułSportowe zmagania z okazji 60-lecia SZS