Strona główna Wydarzenia Zabiorą śmieci spod domu

Zabiorą śmieci spod domu

3

W piątek i sobotę (29 i 30 listopada) odpady wielkogabarytowe znów będzie można oddać w ramach tzw. wystawki. Jest ona organizowana we wszystkich sektorach co miesiąc w ostatni piątek i sobotę.

wystawka 5

W ramach akcji do godz. 8.00 można wystawić m. in. meble, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz wielkogabarytowe opakowania (np. pudła, styropian itp.). W przypadku zabudowy wielorodzinnej odpady można wystawiać przy pojemnikach na odpady zmieszane bądź w boksach śmietnikowych, natomiast w systemie indywidualnym przed posesją lubna poboczu drogi domu jednorodzinnego.

Odpady są odbierane w ramach stałej opłaty wnoszonej przez mieszkańców. Prócz tego wspomniane odpady oraz wiele innych – można na co dzień – bezpłatnie przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Odpady w PSZOK przyjmowane są od razu, wystarczy wylegitymowanie się, które jest konieczne, ponieważ punkt ten adresowany jest do mieszkańców Świdnicy, którzy wnosząc odpady za śmieci mogą korzystać z usług bezpłatnie.

PSZOK to miejsce, do którego mieszkańcy Świdnicy, bez ponoszenia dodatkowych opłat, mogą przekazywać:

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe (jednorazowo do 350 kg), meble i inne odpady wielkogabarytowe (jednorazowo do 350 kg), zużyte opony (jednorazowo do 10 szt.), chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach, odpady zielone (jednorazowo do 100 kg), odpady ulegające biodegradacji inne niż zielone, inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych, papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania ze szkła, opakowania wielomateriałowe, opakowania ulegające biodegradacji.

PSZOK działa od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.00-18.00 oraz w soboty w godzinach: 10.00-16.00 przy ul. Metalowców 4.

Poprzedni artykułMłodzi na scenie [WIDEO]
Następny artykułO ulgach i podwyżkach na sesji