Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica Przebadali najmłodszych

Przebadali najmłodszych

4

Ogromne zainteresowanie towarzyszyło badaniom USG dzieci z terenu gminy Świdnica. Już w pierwszym dniu zgłoszeń zostały wyczerpane wolne miejsca.

Badania USG

Od piątku do soboty w specjalnym ambulansie przeprowadzane były pierwsze badania mające na celu dokładną ocenę stanu narządów wewnętrznych dzieci oraz wykrycie ewentualnych odstępstw od normy, pod kątem profilaktyki nowotworowej. W gronie osób obsługujących proces badań przesiewowych dołączyła wójt gminy Teresa Mazurek. Badania prowadzone były przy placówkach oświatowych w Witoszowie Dolnym i Pszennie, w ramach ogólnopolskiego programu „Nie nowotworom u dzieci” Fundacji Ronalda McDonalda.

Profilaktyka onkologiczna to najważniejszy krok na drodze do zdrowia, ale choć świadomość na temat jej roli rośnie, to w Polsce ciągle za mało osób zgłasza się na badania przesiewowe w kierunku wykrywania raka. . Kształtowanie więc właściwych zachowań prozdrowotnych należy już zacząć od najmłodszych lat. Dlatego też gmina tak czynnie włączyła się w ogólnopolską akcję, do której przygotowania trwały od 2 lat.  Na powstanie ok. 70% nowotworów mają wpływ szkodliwe czynniki środowiska oraz nieprawidłowe nawyki. W przypadku choroby nowotworowej profilaktyka jest więc szczególnie istotna. Najważniejsze to zdawać sobie sprawę z tego, co nam szkodzi, i w miarę możliwości unikać kontaktu z czynnikami rakotwórczymi– mówi wójt gminy Teresa Mazurek.

Badanie USG jest bezpiecznym i bezbolesnym sposobem upewnienia się, że rozwój dziecka przebiega tak, jak przebiegać powinien. Badania mają na celu dokładną ocenę stanu narządów wewnętrznych dzieci oraz wykrycie ewentualnych odstępstw od normy.