Strona główna 112 Dzień mediacji w prokuraturach

Dzień mediacji w prokuraturach

1

Wzorem lat minionych  17 października 2013r. obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji. Z tej okazji w Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy oraz wszystkich podległych Prokuraturach Rejonowych (w Bystrzycy Kłodzkiej, Dzierżoniowie, Kłodzku, Świdnicy, Wałbrzychu i Ząbkowicach Śląskich), prokuratorzy będą w tym dniu udzielać zainteresowanym osobom informacji na temat mediacji w postępowaniu karnym.

prokuratura-nowe

 Obecnie postępowanie mediacyjne jest stałym elementem procedury w sprawach karnych, możliwym do zastosowania w wielu przypadkach konfliktów karnych, ciągle jednak mało znanym stronom postępowań i w związku z tym nie dość często stosowanym w praktyce. W 2012 roku w sprawach prowadzonych przez prokuratury podległe Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy przeprowadzono 9 postępowań mediacyjnych, z których wszystkie zakończone zostały ugodą.

 Instytucja mediacji została wprowadzona do polskiego systemu prawa karnego za sprawą kodyfikacji karnych z 6 czerwca 1997r., które weszły w życie z dniem 1 września 1998r. Początkowo mediacja miała być stosowana przede wszystkim na etapie postępowania przygotowawczego przez prokuratora i to w ściśle określonych przypadkach. Rozwiązania te nie były jednak zgodne z europejskimi standardami i zostały znowelizowane z dniem 1 lipca 2003r. (art. 23 a kpk).

Obecnie możliwość kierowania spraw karnych na drogę postępowania mediacyjnego mają:

– w postępowaniu przygotowawczym – prokurator i Policja

– w postępowaniu sądowym (przed wydaniem wyroku) i wykonawczym (po uprawomocnieniu się wyroku) – sąd

Mediacja to metoda rozwiązywania konfliktów polegająca na porozumiewaniu się stron w obecności neutralnej osoby trzeciej. W procesie karnym mediacja jest próbą doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu karnego w drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale mediatora. Mediator musi być osobą bezstronną, która nie reprezentuje interesów ani ofiary ani sprawcy przestępstwa, a której zadaniem jest wspieranie przebiegu negocjacji, łagodzenie powstającego napięcia i pomoc w wypracowaniu porozumienia.

Przekazanie sprawy do postępowania mediacyjnego może nastąpić wyłącznie z inicjatywy lub za zgodą pokrzywdzonego i oskarżonego. Strony postępowania karnego muszą zatem świadomie i dobrowolnie wyrazić zgodę na uczestniczenie w mediacji.

Mediacja jest wskazana, gdy:

– między stronami istnieje łączący ich stosunek (bliski, stały kontakt)

– zdarzenie będące powodem konfliktu ma charakter jednostkowy

– konflikt istnieje od niedługiego czasu

– strony zdają sobie sprawę, że brak porozumienia może doprowadzić do niepożądanego rozwiązania.

 

Poprzedni artykuł„Zwykli bohaterowie” ze Świdnicy
Następny artykułPożar z tragicznym finałem [FOTO]