Strona główna Temat dnia Wysypisko do prokuratury

Wysypisko do prokuratury

26

Pozwolenie cofnięte, kontrole wszczęte, a firma i tak nadal zwozi tony śmieci. Góra nielegalnie gromadzonych odpadów przy ulicy Kopernika rośnie od tygodni. Władze Świdnicy postanowiły sprawę, o której pisaliśmy TU,  zgłosić do prokuratury.

Oficjalny komunikat UM:

Po ponad rocznej walce miasta z problemem wysypiska na osiedlu Zarzecze, Prezydent Wojciech Murdzek kierował sprawę do prokuratury. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa wraz z wnioskiem o ściganie sprawcy zostało właśnie podpisane i trafi do odpowiednich organów. Dodatkowo jeszcze w tym miesiącu na terenie wysypiska zostanie przeprowadzona wspólna kontrola Wydziałów Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego oraz Starostwa Powiatowego w Świdnicy.

 Walka ze sprawą wysypiska przy ul. Kopernika trwa od ubiegłego roku. Możliwość podejmowania jakichkolwiek działań przez Urząd Miejski w tej sprawie jest niestety od początku ograniczona. Trudno bowiem zabronić składowania w tym miejscu odpadów, skoro prowadząca wysypisko firma Algodon, ma na to wszelkie pozwolenia i działalność prowadzi legalne.

 – Faktem jest, że robiliśmy wszystko, aby tego wysypiska w ogóle nie było. Już w marcu ubiegłego roku zawiadomiliśmy odpowiednie organa o wszczęciu postępowania w sprawie składowania odpadów w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania. – mówi Zastępca Prezydenta Ireneusz Pałac

 Zaraz po tym skierowano w to miejsce kontrole ze Starostwa Powiatowego w Świdnicy oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Wałbrzychu. W efekcie sprawa skończyła się w październiku 2012 r. brakiem zgody na prowadzenie w tym miejscu wysypiska. Niestety firma odwołała się od decyzji Starosty do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które ją uchyliło. W efekcie w styczniu br. spółka Algodon zgodę na gromadzenie odpadów otrzymała. Od tego czasu działalność ta jest legalna. Tyle tylko, że miała się ona odbywać w zgodzie z wymogami, które zostały firmie narzucone wraz z udzielonym pozwoleniem, a te są zupełnie ignorowane. Dlatego, gdy skala zjawiska zaczęła przybierać obserwowany obecnie rozmiar, w połowie czerwca Urząd Miejski zareagował ponownie.

 – Zaalarmowaliśmy Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska. Według udzielonych przez nią wyjaśnień, zainteresowali się sprawą. Ilość gromadzonych tam odpadów i sposób ich składowania odbiega bowiem od wszelkich norm zgodnych z obowiązującymi wytycznymi. Odpady miały być zbierane w sposób selektywny, w kontenerach, na szczelnym podłożu oraz z zabezpieczeniem przed wpływem opadów atmosferycznych, a tak nie jest. – informuje Eleonora Sikocińska z Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świdnicy

 WIOŚ twierdzi jednak, że nie ma żadnych uprawnień do działania w stylu „szeryfa”, lecz jak każda instytucja kontrolna, musi respektować prawo dotyczące swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Tymczasem „śmieciowi gangsterzy” znakomicie znają prawo i bezlitośnie potrafią wykorzystać brak precyzji działania instytucji. Świetnie znają także luki w obowiązującym prawie.

 – Sytuacja jest absurdalna, bo powstaje wrażenie, że obowiązujące prawo sprzyja nieuczciwym. Już w ubiegłym roku, przed wydaniem przez Starostwo decyzji zezwalającej na selektywne zbieranie w tym miejscu odpadów, gdy było ich jeszcze bardzo mało, alarmowaliśmy, że powstaje zagrożenie. Niestety, postanowienie Starostwa zawieszające postępowanie uchyliło Samorządowe Kolegium Odwoławcze, jako naruszające prawo. O konieczności respektowania prawa słyszymy także od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, który po naszym zawiadomieniu z czerwca nie zdołał posunąć sprawy naprzód. Mam nadzieję, że podobnej odpowiedzi o znaczeniu praworządności nie udzieli nam także Prokuratura Rejonowa, poproszona przez nas o podjecie skutecznych działań.  Prawdopodobnie w obliczu tak ewidentnego łamania prawa przez firmę ALGODON zmuszeni będziemy do zastosowania niekonwencjonalnych rozwiązań, gwarantujących wymierny efekt – komentuje Ireneusz Pałac zastępca prezydenta.

Jest nadzieja, że wspólnie działania służb pomogą zlikwidować to uciążliwe dla mieszkańców Zarzecza wysypisko.

Monika Żmijewska

Biuro Prezydenta