Strona główna Polityka Półtora miesiąca „rewolucji śmieciowej” w Świdnicy

Półtora miesiąca „rewolucji śmieciowej” w Świdnicy

33

– Jest zdecydowanie lepiej niż w pierwszych tygodniach, ale rzecz jasna cały czas pracujemy, by system funkcjonował jak najlepiej. Najważniejsze jest jednak nastawienie samych mieszkańców i spotykamy się w bardzo wielu przypadkach z przychylnością – czytamy w oficjalnym komunikacie Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Nowe prawo gospodarowania odpadami funkcjonuje w Świdnicy już blisko półtora miesiąca. Tylko w pierwszym miesiącu funkcjonowania tzw. ustawy śmieciowej – łącznie w trzech sektorach – Remondis i Zakład Oczyszczania Miasta odebrały w sumie 1.192,85 t odpadów, w tym zmieszanych – 1.082,25 t, tworzywa sztucznego – 45,44 t, opakowań ze szkła – 35,34 t, makulatury – 29,82 t.

Świdniczanie chcą segregować odpady i świadczy o tym fakt, że konieczne było zwiększenie częstotliwości opróżniania pojemników na segregowane odpady. Miało się to dziać minimum raz w tygodniu, a praktycznie w wielu miejscach odbiór prowadzony jest trzy razy w tygodniu. Co więcej do tej pory tylko 3 proc. odpadów wytwarzanych przez mieszkańców było zbieranych w sposób selektywny. Dziś jest to już blisko 10 proc. To pokazuje, że ilość selektywnie zebranych odpadów zwiększyła się ponad trzykrotnie. Ze względu na wymogi ustawy do końca roku w Świdnicy segregowanych ma być 12 proc. odpadów i jestem przekonany, że przy takim nastawieniu mieszkańców cele ten jest do osiągnięcia. Mimo, że po terminie, to rośnie również liczba złożonych deklaracji, a także na całkiem przyzwoitym poziomie są wpływy z opłat za odpady – mówi Ireneusz Pałac, zastępca prezydenta Świdnicy.

Pojemniki do segregacji ustawione, zorganizowano dostawki

Jeszcze w lipcu zgodnie z planem rozstawiono pojemniki na odpady segregowane. Tzw. dzwony i kontenery osobno na plastik, szkło i makulaturę zainstalowane zostały w 207 miejscach.

Niestety nie wszędzie punkty do selektywnej zbiórki udało sie usytuować w założonych pierwotnie lokalizacjach. Powodem tego jest m. in. fakt, że w 7 przypadkach wspólnoty mieszkaniowe nie wyraziły zgody na ustawienie pojemników do segregacji, co powoduje niedogodności dla mieszkańców tych wspólnot i ich sąsiadów.

Cały czas monitorujemy sytuację związaną z lokalizacją oraz szybkością zapełniania się pojemników do segregacji, szczególnie w rejonach najbardziej intensywnej zabudowy. Na podstawie wniosków z tych obserwacji i zgłoszeń od mieszkańców, przede wszystkim w sektorze II miasta na os. Młodych i Zawiszów, po uzgodnieniach z właścicielami terenów, dostawiono blisko 40 dodatkowych pojemników do segregacji odpadów. Są to żółte kontenery na tworzywa o pojemności 1.100 l każdy. Wsłuchujemy się w opinie mieszkańców i planujemy w dalszym ciągu zwiększać ilość pojemników do selektywnej zbiórki o ile poszczególne zarządy i wspólnoty wyrażą zgodę na ich ustawienie.

Apelujemy również do mieszkańców, by przed wrzuceniem pustych butelek plastikowych i opakowań po napojach zgniatali je. Wszystko po to, aby to odpadów, a nie powietrza zmieściło się jak najwięcej w „żółtych” pojemnikach. Uwaga ta dotyczy także kartonowych opakowań wrzucanych do pojemnika „niebieskiego”, które po złożeniu zajmą zdecydowanie mniej miejsca.

Do końca sierpnia czas na oznakowanie pojemników

Z prowadzonego monitoringu wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami wynika, że zdarzają się przypadki, gdy mieszkańcy podrzucają śmieci zmieszane w okolice pojemników do segregacji. Swoje odpady podrzucają również osoby prowadzące działalność gospodarczą, które powinny mieć podpisane osobne umowy z firmami odbierającymi śmieci z odrębnych pojemników. Stwierdziliśmy, że właściciele nieruchomości dalej nie stosują się do wymogu właściwego oznaczenia pojemników (adresem nieruchomości dla której są przeznaczone) na odpady zmieszane. W związku z tym, szczególnie w zabudowie osiedlowej oraz centrum miasta mieszkańcy nie wiedzą do którego pojemnika powinni wrzucać swoje odpadki.

Utrudnia to identyfikację, czyje odpady znajdują się w pojemniku i dlatego tylko do końca sierpnia będziemy jeszcze tolerować sytuację, gdy pojemniki nie są oznakowane. Sygnały o podrzucaniu odpadów sprawiły, że Straż Miejska aktywnie kontroluje prowadzących działalność gospodarczą i okazuje się, że część z nich umów nie ma, a część ma umowy zawarte przed laty, gdzie brakuje precyzyjnego wskazania miejsca ustawienia pojemnika. W takich przypadkach będziemy zobowiązywali firmy do ich modyfikacji – wyjaśnia Maria Kasprowicz-Gładysz, dyrektor Departamentu Infrastruktury Miasta.

Duże gabaryty odebrane z wystawki

Za nami już pierwsza zbiórka odpadów wielkogabarytowych zorganizowana w ostatni piątek i sobotę miesiąca lipca, w ramach której zebrano kilkanaście ton śmieci. Kolejna wystawka zorganizowana zostanie w piątek 30 i sobotę 31 sierpnia. W ramach akcji do godz. 8.00 można wystawić m. in. meble, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz wielkogabarytowe opakowania (np. pudła, styropian itp.).Odpady te są odbierane w ramach stałej opłaty wnoszonej przez mieszkańców.

W pozostałych terminach odpadów wielogabarytowych nie należy wystawiać, powinny one zostać dostarczone do bezpłatnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który działa od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.00-18.00 oraz w soboty w godzinach: 10.00-16.00 przy ul. Metalowców 4.

Deklaracji przybywa, za śmieci płacimy do 25. każdego miesiąca

Świdniczanie przekazali w sumie blisko 18,5 tys. deklaracji z 23 tys., które powinny zostać złożone. Dodatkowo wpłynęło ponad 1,1 tys. korekt deklaracji. Niestety blisko 2,9 tys. deklaracji to błędnie wypełnione dokumenty, które wymagają dodatkowego postępowania wyjaśniającego.

Osoby, które w najbliższym czasie nie złożą deklaracji muszą liczyć się z wydaniem decyzji, która będzie wyznaczała stawkę jak dla odpadów niesegregowanych – zdecydowanie wyższą, niż w przypadku segregacji.

Przypominamy, że opłaty za śmieci należy wnosić do 25. dnia każdego miesiąca. Na indywidualnie przyznany numer bądź na rachunek Urzędu Miejskiego: nr 11 1240 3464 1111 0010 5015 8057.

Do początku sierpniu wpłynęło 14,5 tys. opłat od mieszkańców, na kwotę blisko 540 tys. zł. Były to wpłaty zarówno za miesiąc lipiec, jak i wyprzedzające – nawet za rok z góry.

Jednocześnie informujemy, że od 26 sierpnia interesanci Urzędu Miejskiego w pokoju 231 w sprawach dot. deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne oraz informacji o numerach kont przyjmowani będą w:

– poniedziałek: godz. 8.00.-13.00,

– wtorek: godz. 10.00.-15.30,

– środa: nieczynne,

– czwartek: godz. 8.00.-13.00,

– piątek: godz. 8.00.-13.00.

Więcej informacji na stronie um.swidnica.pl/czystaswidnica

Poprzedni artykułŚwięto Wojska Polskiego [FOTO]
Następny artykułŚKPR rozbity w drugim sparingu