Strona główna Kultura Ostatnie chwile na „Zestaw 2013”

Ostatnie chwile na „Zestaw 2013”

0

Tylko do jutra, 20 sierpnia można nadsyłać fotografie na XX Międzynarodowy Konkurs Fotografii “Zestaw 2013″. 

Nagrodzony zestaw fotografii autorstwa Jakuba Ochnio, Zestaw 2012

Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza wszystkich fotografujących do wzięcia udziału w konkursie na najlepszy zestaw fotografii. Do konkursu należy zgłaszać wyłącznie cykle prac, pojedyncze fotografie nie będą brane pod uwagę. Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Zestaw 2013” jest organizowany po raz dwudziesty. 

W ubiegłym roku na konkurs 35 autorów nadesłało 78 zestawów. Pierwsze miejsce w fotografii reportażowej zajął Jakub Ochnio za zestaw „Dom”, drugie miejsce przypadło Eugeniuszowi Nurzyńskiemu z Gdańska za zestaw „Oddział psychiatryczny”. W tym dziale jury przyznało dwa wyróżnienia, otrzymali je Marcin Kądziołka i Piotr Bieniek. W dziale fotografii poszukującej nie przyznano pierwszej nagrody. Drugą otrzymała Karolina Jonderko za zestaw „Autoportret bez twarzy”. Jury w tej kategorii postanowiło wyróżnić dwa zestawy nadesłane przez Monikę Pałkę i Irminę Rusicką.

Ostateczny termin przyjmowania prac mija 20 sierpnia. Laureatów poznamy podczas tegorocznych Dni Fotografii, które zaplanowano w połowie września. 

XX MIĘDZYNARODOWY KONKURS FOTOGRAFII ZESTAW 2013

1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie zestawy, cykle prac.

2. Konkurs jest dostępny dla wszystkich fotografujących.

3. Jeden autor może nadesłać do 4 zestawów w każdym dziale.

4. Na odwrocie każdej pracy należy podać kolejno:

– imię i nazwisko autora,

– dokładny adres,

– tytuł działu,

– numer kolejny zestawu zgodny z dołączoną kartą zgłoszenia,

– tytuł zestawu

– kolejność prac w zestawie lub jego układ graficzny na osobnej kartce

5. Prace w sztywnych opakowaniach należy przesyłać na adres:

Świdnicki Ośrodek Kultury,

Rynek 43, 58-100 Świdnica

z dopiskiem: „ZESTAW 2013”

6. Organizatorzy nie zapewniają zwrotu prac.

7. Organizatorzy zapewniają sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania  i publikowania zdjęć w katalogu, prasie, telewizji i internecie. 

8. Jury ma prawo do innego podziału nagród lub przyznania nagród rzeczowych.

9. Warunki konkursu mają moc postanowień umownych obowiązujących  organizatorów i Uczestników konkursu. 

10. Fotografie oceniać będzie jury powołane przez Organizatorów, które zadecyduje o zakwalifikowaniu prac do wystawy. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniom i zaskarżeniu. 

11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zaginięcie, zniszczenie prac.

12. Wszelkie nieporozumienia są rozstrzygane przez Organizatorów. Od ich decyzji nie przysługuje odwołanie. 

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania wystawy pokonkursowej lub zmiany terminu wernisażu bez podania przyczyn. 

14. Autor przekazując pracę potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia. 

DZIAŁ I – FOTOGRAFIA REPORTAŻOWA

Fotograficzna rejestracja czasu i miejsca w którym żyjemy. Ważne problemy społeczne.

Osobisty stosunek autora do rzeczywistości. Reportaż, dokument, fotografia

publicystyczna. Format całego zestawu prac nie większy niż 70 x 100 cm.

DZIAŁ II – FOTOGRAFIA POSZUKUJĄCA 

Poszukiwanie nowych środków wyrazu fotograficznego otaczającego nas świata, ludzi,

myśli, doznań, wrażeń itp. Rozważania formalne, poszukiwania w obszarach struktury

obrazu fotograficznego, wizualnej rzeczywistości. Format zestawu prac nie większy niż 70×100 cm. 

TERMINARZ

Ostateczny termin przyjmowania prac do 20.08.2013 r.

Posiedzenie Jury do 31.08.2013 r.

Zawiadomienie o wynikach do 08.09.2013 r.

Ekspozycja wystawy 13.09.2013 – 06.10.2013 r.

NAGRODY

• DZIAŁ I FOTOGRAFIA REPORTAŻOWA

I NAGRODA – 1.000 zł

II NAGRODA – 500 zł

• DZIAŁ II FOTOGRAFIA POSZUKUJĄCA

I NAGRODA – 1.000 zł

II NAGRODA – 500 zł

ORGANIZATOR: ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY

KURATOR KONKURSU: kierownik artystyczny XXVI Dni Fotografii – Świdnica 2013

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela:

kierownik artystyczny XXVI Dni Fotografii – Świdnica 2013 – Irena Dębosz

mail: [email protected], tel.: 508168793

Poprzedni artykułDługi weekend na drogach
Następny artykułAKS lepszy od Kuźni w meczu na szczycie