Strona główna Temat dnia Nauczyciele „w sieci”

Nauczyciele „w sieci”

2

Jak ciekawie, skutecznie uczyć matematyki i języków obcych, jak radzić sobie z problemami wychowawczymi, wreszcie – jak dobrze zarządzać szkołą? 44 przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z powiatu świdnickiego od września wezmą udział w dwuletnim projekcie, finansowanym przez Unię Europejską. – Zależy nam na stworzeniu bardzo szerokiej płaszczyzny dla podnoszenia kwalifikacji kadry pedagogicznej – deklaruje Małgorzata Curyl, dyrektorka Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Świdnicy.

Małgorzata Curyl i Katarzyna Sosnowicz

Powiat świdnicki pozyskał na projekt prawie 1,2 miliona złotych, a jego realizacją zajmie się Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. ,,W sieci”- modernizacja doskonalenia nauczycieli Powiatu Świdnickiego – taką nazwę nosi cykl działań związanych z Projektem: szkoleń, spotkań z ekspertami, konsultacji indywidualnych i grupowych, wspólnych dyskusji, wymiany doświadczeń. – W tej chwili każda placówka oświatowa skazana jest na samodzielne działania, najczęściej ograniczone finansami – tłumaczy Małgorzata Curyl. – To oznacza bardzo trudny dostęp do wysokiej klasy specjalistów. Zdecydowanie brakuje kompleksowych działań, które pomogłyby rozwiązać istotne problemy, brak jest też wymiany doświadczeń i współpracy między nauczycielami różnych typów szkół.

Projekt rozpocznie się od wyłonienia beneficjentów. Kandydaci już od 12 sierpnia będą mogli wypełniać formularze zgłoszeniowe, dostępne na stronach Zespołu Poradni i powiatu świdnickiego. Zakwalifikowane placówki zostaną wzięte pod opiekę  szkolnych organizatorów rozwoju edukacji (SORE). – Każdy z nich będzie się zajmował 8 szkołami/przedszkolami – mówi Małgorzata Curyl. – Rozpoczną pracę od zdiagnozowania problemów i potrzeb danej placówki, później ustalą plan działania oraz będą sprawdzać, jak wszystko działa. Diagnoza jest bardzo istotnym punktem. Inne potrzeby mają małe, wiejskie szkoły, a zupełnie inne szkoły miejskie z dużą liczbą uczniów. Chcemy, by każdy uczestnik projektu odniósł jak najwięcej korzyści.

Sieć będzie składać się z wielu „nitek”. Nacisk będzie kładziony na pomoc wychowawczą i organizację wsparcia pedagogicznego. – Pedagodzy szkolni bardzo często stają przed problemami, które niezwykle trudno jest rozwiązać. Potrzebne są porady specjalistów i stałe poznawanie nowych narzędzi pracy. Na tej płaszczyźnie równie istotna jest pomoc dla wychowawców – mówi dyrektorka.

Nie mniej istotne będzie stworzenie płaszczyzny samokształcenia nauczycieli matematyki i języków obcych. Powodem do zmartwienia są słabe wyniki uczniów na testach i egzaminach z matematyki. Stosunkowo niska jest także skuteczność nauczania języków obcych. Koniecznie trzeba coś zrobić, aby uczniowie przestali bać się matematyki, żeby kończyli szkoły z umiejętnością porozumiewania się w języku angielskim czy niemieckim, aby nauczyciele mieli poczucie, że mają w środowisku sprzymierzeńców i sojuszników w trudnej sztuce nauczania i wychowania.

– Celem głównym działań związanych z projektem jest uporządkowanie systemu doskonalenia nauczycieli, stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń i informacji. Być może podczas jego realizacji uda się połączyć to co robią szkoły w jedną całość w system. Bardzo nam zależy na tym, by po dwuletnich działaniach został długotrwały efekt – dodaje Katarzyna Sosnowicz, wicedyrektorka Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Świdnicy.

Realizacja projektu zakończy się w lipcu 2015 roku.

asz

Poprzedni artykułKości pod drogą. Przestępstwa nie było
Następny artykułUtonął w kamieniołomie