Strona główna Temat dnia Masz pomysł na biznes? Ten konkurs jest dla ciebie

Masz pomysł na biznes? Ten konkurs jest dla ciebie

7

Do 18 września przyjmowane będą zgłoszenia w ramach konkursu „Debiut gospodarczy”. Konkurs promujący przedsiębiorczość i młodych ludzi z ciekawym pomysłem na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Pula nagród finansowych – 60 tys. zł przeznaczona przez miasto została wzbogacona o ponad 17 tysięcy złotych w formie nagród rzeczowych – kampanii reklamowych, pieczątek, wizytówek ufundowanych przez sponsorów.

„Debiut Gospodarczy” miasto organizuje od 2004 r.  W dotychczasowych  7 rozstrzygniętych edycjach wzięło udział przeszło 60 uczestników. 17 zwycięzców otrzymało dofinansowanie swojej działalności w sumie  w wysokości blisko ćwierć miliona złotych. Sporo firm działa do dziś  i zatrudnia kolejne osoby – mówi Stefan Augustyn, rzecznik Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Uczestnikami konkursu „Debiut Gospodarczy” mogą być osoby, które w dniu przystępowania do konkursu:

  • ukończyły 18 lat, a nie przekroczyły 30 roku życia,
  • nie pozostają w stosunku pracy, zarówno zarejestrowane, jaki niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,
  • po raz pierwszy uruchamiają działalność gospodarczą,
  • będą prowadziły działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasto Świdnica i składać roczne rozliczenie do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świdnicy, który będzie właściwym organem do spraw rozliczeńw zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rekrutację podzielono na dwa etapy: 

Etap I – przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie zobowiązane są do złożenia kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów:

  • zgłoszenia uczestnictwa w „Programie pod nazwą Debiut Gospodarczy”,
  • formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
  • regulaminu konkursu /każda strona powinna być zaparafowana/.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać do 18 września 2013 r. w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty/kuriera na adres:

Urząd Miejski w Świdnicy

ul. Armii Krajowej 49

58-100 Świdnica

lub dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego (pok. 27, parter) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 z dopiskiem „Debiut Gospodarczy 2013”.


Etap II – rozmowy rekrutacyjne

Rozmowy rekrutacyjne z uczestnikami konkursu przeprowadzane będą przez doradców zawodowych partnera programu oraz jednego członka Komisji Konkursowej. Rozmowy dotyczyć będą m. in. motywów ubiegania się danej osoby o udział w programie, oceny predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej, oceny doświadczenia zawodowego, dodatkowych kwalifikacji, oceny pomysłu na biznes np. pod kątem realności i trwałości.

Nagrody:

  • ufundowane przez Miasto Świdnica – łączna pula nagród finansowych 60 tys. zł,
  • ufundowane przez portal Doba.pl – dla trzech laureatów reklama przez 3 miesiące w 3 serwisach portalu: świdnickim, dzierżoniowskim i wałbrzyskim, pieczątka firmowa, wizytówki firmowe, w tym projekty graficzne – wartość nagród 14 550 zł,
  • ufundowane przez portal Swidnica24.pl – dla trzech laureatów pakiety reklamowe o wartości 1.000 zł każdy do wykorzystania na łamach portalu – wartość nagród 3 000 zł.

 Szczegóły dotyczące konkursu i niezbędne dokumenty zainteresowani znajdą  w zakładce „Debiut Gospodarczy

Poprzedni artykułWygraj charytatywną aukcję i leć balonem
Następny artykułTrzy Żywioły na zamku w Bolkowie