Strona główna Sport Inne Kolarski wyścig nad zalewem Witoszówka

Kolarski wyścig nad zalewem Witoszówka

1

Klub Sportowy Sułek Sport organizuje wyścig kolarski ,,Świdnica GP MTB” 2013. Impreza odbędzie się w czwartek, 15 sierpnia na terenie zalewu Witoszówka. Odbędą się także wyścigi dla dzieci z podziałem na chłopców, dziewczynki i kategorie wiekowe: chłopcy do 6 lat, dziewczynki do 6 lat, chłopcy 7-10 lat, dziewczynki 7-10 lat, chłopcy 11-12 lat, dziewczynki 11-12 lat + wyścig dla amatorów od 18 lat wzwyż.

 

Regulamin IV Wyścigu o Puchar Starosty Powiatu Świdnickiego ,,Świdnica GP MTB”

 

1. CEL ZAWODÓW:

  Popularyzacja kolarstwa na terenie powiatu świdnickiego jako formy aktywnego spędzania czasu,

  Promocja Powiatu Świdnickiego i Miasta Świdnica

– Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz umożliwienie im zdobycie punktów niezbędnych do Chellengu klasyfikacji DZKol.

2. ORGANIZATOR:

Organizatorem wyścigu jest  Klub Sportowy Sułek Sport ul. Westerplatte 44,  58-100 Świdnica. Piotr Sułek  693-220-539 i Paweł Jamro 509-244-636

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

Wyścig odbędzie się 15 sierpnia 2013 r. na trasie okrężnej wytyczonej w terenie przy ul. Polna Droga  (okolice zalewu Witoszówka przy skrzyżowaniu z ulicą Wałbrzyską).

4. PROGRAM ZAWODÓW:

Godz. 9:20-10:30 Rejestracja zawodników.

Godz. 10:35 Odprawa techniczna.

Godz. 11:00 Start pierwszej kategorii wiekowej (kolejność startów będzie podana na odprawie technicznej).

Godz. 15:30  Dekoracja i zakończenie imprezy

5. WARUNKI UCZESTNICTWA:

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do wyścigu jest przedstawienie Komisji Sędziowskiej w Biurze Wyścigu, w czasie rejestracji:

– aktualnej  na rok 2013, licencji kolarskiej wydanej przez Polski lub  Regionalny Związek Kolarski.,

– ponadto w kategoriach wiekowych do lat 18 ważnych badań lekarskich.,

– Zawodnicy maja obowiązek startu w kaskach sztywnych oraz na sprawnych technicznie rowerach górskich zgodnych z przepisami Pzkol..

– W wyścigu obowiązują następujące kategorie wiekowe:

Żak, żakinia – 2001 – 2002

młodzik, młodziczka – 1999 – 2000

junior młodszy, juniorka młodsza – 1997 – 1998

junior, juniorka – 1995 – 1996

elita mężczyzn, elita kobiet – 1994 – i starsi

masters I – 1983 – 1972

masters II – 1973 – i starsi 

Kategoria OPEN bez licencji1995 – i starsi

Ponadto zostanie rozegrana klasyfikacja drużynowa.

6. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami sportowymi PZKOL.

We wszystkich sprawach nieobjętych tymi przepisami, będzie decydowała komisja sędziowska w porozumieniu z Organizatorem wyścigu.

Zawodnicy nie mogą przeprowadzać treningów na trasie podczas rozgrywania wyścigów.

Pobieranie żywności i pomoc techniczna jest dozwolona tylko w wyznaczonych boksach.

Zakazana jest wymiana roweru.

Zasady rozgrywania klasyfikacji drużynowej.

Każdy z klub typuje z pośród swoich członków 4 zawodników, którzy zdobywają punkty za zajęte miejsca. Miejsce 1- 1 pkt, miejsce 2– 2 pkt, miejsce 3- 3 pkt, miejsce 4- 4 pkt, miejsce 5- 5 pkt  itd., aż do miejsca 10 Wygrywa drużyna, której suma pkt zdobytych przez zawodników będzie najmniejsza. ( w przypadku równej liczby pkt. decyduje liczba zdobytych pierwszych miejsc, drugich miejsc itd.)

Czas trwania wyścigów dla poszczególnych kategorii zawodników jest następujący:

KATEGORIA:                           

żak, żakinia, młodziczka – 20 min

młodzik, juniorka młodsza – 30 min

junior młodszy, juniorka – 40 min

junior, elita kobiet, masters I i II, Open – 50 min

elita mężczyzn – 60 min

7. NAGRODY:

W każdej kategorii wiekowej organizatorzy wyścigu przewidzieli atrakcyjne nagrody rzeczowe za miejsca 1 – 3.

Puchary dla trzech najlepszych zawodników z każdej z kategorii wiekowej od młodzika do mastersa.

Dyplomy we wszystkich kategoriach wiekowych do 3 miejsca.

W kategorii żak, żakinia i open medale za miejsca 1-3

W przypadku startu w danej kategorii wiekowej mniej niż 6 zawodników organizator ma prawo do zmniejszenia liczby nagród –  dyplomy i statuetki otrzyma pierwsza rójka.

8. DYŻURNY SZPITAL:

Najbliższy szpital znajduje się ok. 500 metrów od miejsca odbywania zawodów.

Szpital Specjalistyczny ,,LATAWIEC”

ul. Leśna 27-29

58-100 Świdnica

tel.: (074) 851 3 344

tel.: (074) 853 7 112

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

– Komisję Sędziowską wyznaczy Kolegium Sędziów Dolnośląskiego Związku Kolarskiego w porozumieniu z  

  organizatorem

– Sędzią Głównym zawodów będzie Pan Wiesław Kucab.

– Za wypadki spowodowane z winy zawodniczek i zawodników organizator nie ponosi odpowiedzialności.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

– Opłaty startowe zgodnie z regulaminem PZKol.

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie wyścigu:  Piotr Sułek 693-220-539   i   Paweł Jamro 509-244-636

Poprzedni artykułPorażka Polonii na inaugurację sezonu
Następny artykułOkiem Młodych – nabór filmów