Strona główna Wydarzenia Świdnica Kogo nagrodzić?

Kogo nagrodzić?

3

Do 15 sierpnia przyjmowane są wnioski w sprawie nagród w dziedzinie kultury. Zgodnie z uchwałą nr XLIII/521/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 marca 2010 r. z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą wystąpić m. in. jednostki kultury i oświaty, stowarzyszenia działające w mieście w zakresie kultury, czy Komisja Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej Rady Miejskiej w Świdnicy.

Scena ze spektaklu nagrodzonej przed rokiem  Amatorskiej Grupy Teatralnej Dorosłych

Powinien on zawierać: dane osobowe kandydata proponowanego do nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres, informację dotyczącą całokształtu dotychczasowej działalności albo informację o osiągnięciach, za które nagroda ma być przyznana oraz uzasadnienie.

 Dla osób najbardziej wyróżniających się w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, których miejscem zamieszkania lub terenem działania jest miasto Świdnica, przewidziano nagrodę indywidualną lub zbiorową w formie pieniężnej albo rzeczowej. Nagrody przyznawane są
w szczególności: artystom, twórcom, organizatorom przedsięwzięć kulturalnych, popularyzatorom kultury, pracownikom miejskich jednostek kultury i oświaty.

 Wnioski należy składać do 15 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Świdnicy (ul. Armii Krajowej 49), pok. nr 27, zaadresowane na Departament Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych – Referat Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Uchwała w sprawie nagród jest do wglądu w Referacie Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy – www.bip.um.swidnica.pl (prawo lokalne).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 74 856 28 52.

Poprzedni artykułWeekend na podwójnym gazie
Następny artykułW Świdnicy będą wystawki