Strona główna Temat dnia Podtopienia i zalania w całym powiecie

Podtopienia i zalania w całym powiecie [FOTO/VIDEO]

6

Podtopione domy , zalane podwórza, drogi. W gminie Marcinowice ogłoszono alarm powodziowy. Zajęcia w szkołach zostały odwołane. Częściowo zalana jest droga krajowa nr 35 w okolicach Mokrzeszowa, a także wiele innych, lokalnych tras. Stan alarmowy został przekroczony na rzece Pełcznicy w Świebodzicach, w mieście trwa pogotowie przeciwpowodziowe.

Zgodnie z zarządzeniem starosty świdnickiego od godziny 9.30 25 czerwca 2013 r. na terenie powiatu świdnickiego obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe. Pogotowie przeciwpowodziowe wprowadzone zostało w związku z osiągnięciem przez rzeki Pełcznica i Piława stanu ostrzegawczego oraz prognozą przewidującą dalsze wzrosty stanów wody.

Od 4 rano działa sztab kryzysowy. – Pracują wszystkie siły Ochotniczej Straży Pożarnej, dostaliśmy także wsparcie z PSP w Świdnicy. Wydaliśmy już tysiące worków i wszędzie, gdzie to potrzebne, dowozimy piasek – mówi wójt Jerzy Guzik. Nieprzejezdne są drogi między Mysłakowem a Wirami oraz Kątkami i Zebrzydowem. Na wielu pozostałych są poważne utrudnienia. Największe problemy sprawia woda spływająca z pól, ale z koryt występują także lokalne rzeczki i potoki, m.in. Wieprzówka i Czarna Woda w Wirach i Wirkach. Woda wdarła się do trzech domów w Wirach.

– Zadecydowałem o odwołaniu zajęć w szkołach – mówi wójt. – Gimbusy nie wyjadą dziś po dzieci, ale oczywiście ci uczniowie, których dowiozą rodzice, będą mieli zorganizowaną opiekę.

Zalaniem zagrożone są kolejne miejscowości, m.in. Strzelce i Szczepanów. Mieszkańcy są wzywani do przenoszenia dobytku na pietra domów.

Na terenie gminy Świdnica alarmu nie ogłoszono, ale sytuacja jest kontrolowana – zapewnia wicewójt Zbigniew Kanicki. Woda z pól zalała drogę krajową nr 35 przed Mokrzeszowem, przejazd między Mokrzeszowem a Komorowem, a także fragment drogi dojazdowej ze Świdnicy do Bystrzycy Dolnej.

W Świebodzicach rośnie poziom rzeki Pełcznica. Intensywne opady deszczu spowodowały gwałtowne wezbranie rzeki Pełcznicy, głównie w dzielnicy Ciernie. Stan wody przekroczył 2 metry.Brzegi umacniane są workami, sztab kryzysowy apeluje o zabezpieczanie mienia. W mieście ogłoszono alarm przeciwpowodziowy.

W Świdnicy stan wody wyższy niż można to obserwować na co dzień, ale rzeka Bystrzyca płynie w korycie. Niewielkie rozlewiska występują w dzielnicy Kraszowice, m.in. na ulicy Śląskiej, gdzie  wody nie przyjmują już pola, więc spływa niżej i wypełnia rowy melioracyjne. Zalany jest przejazd pod wiaduktem na ulicy Kopernika.

Utrudnienia na drodze wojewódzkiej nr 382 miedzy Świdnicą a Strzegomiem. Na wysokości lasu woda zalewa jezdnię. Około 10.00 droga w tym miejscu została zamknięta. Objazd przez Stanowice.

Droga pomiędzy wsiami Wieruszów – Krzyżowa jest nieprzejezdna. W Krzyżowej możliwa jest ewakuacja pięciu rodzin. W Krzyżowej dzieci nie mogą wrócić ze szkoły do swoich domów.

Sytuacja na terenie powiatu świdnickiego po ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego 

1. Gmina Świdnica – od godz. 8.30 ogłoszono alarm przeciwpowodziowy,  zamknięta jest droga na odcinku Wieruszów – Krzyżowa oraz w Mokrzeszowie. W miejscowościach: Grodziszcze, Krzyżowa, Bystrzyca Dolna, Makowice, Jagodnik, Panków, Wieruszów, Witoszów Dolny, Komorów, Pszenno, Sulisławie, Wilków – występują liczne zalania obszarów wraz z domostwami i polami uprawnymi. Na zalanych obszarach obecnie trwają prace zabezpieczające wdarcie wody do domostw poprzez układanie worków z piaskiem.

2. Gmina Marcinowice – od godz. 6.30 ogłoszono alarm przeciwpowodziowy. W Wirach zalanych ok. 7 gospodarstw, Wirki ok. 3 gospodarstwa, Kątki ok. 3 gospodarstwa, w Zebrzydowie zalane ok. 30 gospodarstw, w Szczepanowie ok. 25 gospodarstw. Do Strzelec zbliża się fala powodziowa.  Akcja prowadzona jest obecnie w Zebrzydowie, Szczepanowie i w Strzelcach. Zaprzestano akcji w Wirach, Wirkach i w Chwałkowie. Dowożony stale piasek i worki. Zalany ośrodek zdrowia w Strzelcach. Zalane świetlice Tąpadła, Wiry, Kątki, Mysłaków, Zebrzydów.  Zajęcia w szkoły zostały odwołane ze względu na brak możliwości przejazdu. Ogromne straty w infrastrukturze technicznej.

3. Gmina Świebodzice – od godz. 8.00 ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe.  W miejscowości Świebodzice i Świebodzice- Ciernie:  – występują liczne zalania obszarów wraz z domostwami i polami uprawnymi. Na zalanych obszarach trwają prace zabezpieczające oraz monitoring zagrożenia.

4. Gminy Żarów oraz Dobromierz – występują liczne zalania obszarów wraz z domostwami i polami uprawnymi. Na zalanych obszarach wykonywane są prace zabezpieczające wdarcie wody do domostw poprzez układanie worków z piaskiem.

5. Gmina Strzegom – W miejscowości Olszany, Stanowice, Modlęcin, Skarżyce, Goczałków i Rogoźnica, Strzegom przy ulicy Brzegowej, ul. Dolnej, Ul. Wałbrzyskiej, ul. Brzozowej– występują liczne zalania obszarów wraz z domostwami i polami uprawnymi. Na zalanych obszarach trwają prace zabezpieczające oraz monitoring zagrożenia. Nieprzejezdne drogi w Olszanach, Modlęcinie i Skarżycach. 

Dyrektor Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego poinformował: o nieprzejezdności występujących na drogach oraz zalaniach odcinków dróg powiatowych i wojewódzkich.

1. Droga 2906 m. Grodziszcze 26 (zalana droga), odcinek Krzyżowa-Wieruszów (zalana, nieprzejezdna),

2. Droga 2889 m. Wilków 49 (częściowo zalana),

3. Droga 2916 m. Olszany 12 (częściowo zalana),

4. Droga 2879 m. Zebrzydów – most (zalana, nieprzejezdna),

5. Droga 2879 m. Wiry – Mysłaków (nieprzejezdna),

6. Droga 2903 m. Kątki – Zebrzydów (nieprzejezdna),

7. Droga 2889 m. Chwałków – most (nieprzejezdna),

8. Droga 1990 m. Wiry (200 m za skrzyż. w kierunku Tąpadeł (nieprzejezdna),

9. Droga 2795 m. Gniewków – Bolkowice (na granicy powiatu – nieprzejezdna),

10. Droga wojewódzka 382 las jaworzyński (nieprzejezdna),

11. Droga 2916 m. Jugowa 30 (zastoisko),

12. Droga 2913 m. Mokrzeszów (na odcinku do Milikowic zastoisko),

13. Droga 2880 m. Piotrowice (wjazd od Jaworzyny-częściowo zalana),

14. Droga 3396D m. na wysokości potoku Jabłoniec (częściowo zalana)

Najpoważniejsza sytuacja występuje w Gminie Marcinowice w miejscowościach: Zebrzydów, Strzelce Świdnicki i Szczepanów.

Rzeka Piława w Krzyżowej. Zdjęcia nadesłał Tomasz Kuc

Zalana ulica Przyjaźni w Świdnicy.

Podtopienia w Mysłakowie. Zdjęcie nadesłała Justyna

Podtopienia w Wirach. Zdjęcie /tepe/

Wiry. Zdjęcie /tepe/

Zalana droga w okolicach miejscowości Wiry. Zdjęcie /tepe/

Wysoki stan Piławy w Pszennie. Zdjęcie /tepe/

Osunęła się skarpa na ulicy Łącznej w Świdnicy. Zdjęcie Stanisław Kubik

Podtopione Strzelce Świdnickie. Zdjęcia Monika Tymińska

W związku ze zwiększonymi zrzutami wody z tamy w Lubachowie stale podnosi się poziom rzeki Bystrzycy. Jak o 11.15 poinformował starosta świdnicki, zrzuty z tamy zostały wstrzymane, w tej chwili w jeziorze jest już wystarczający zapas miejsca. Niebezpieczna sytuacja jest natomiast w Pankowie, gdzie łącza się dwie rzeki. Tam może dojść do wylania.

12.00 – Nadal nieprzejezdne ulice Kopernika (pod wiaduktem) i Przyjaźni w Świdnicy, droga w Olszanach i droga między Krzyżową a Wieruszowem

12.20 – Komunikat UM w Świdnicy:

Stan wody zdecydowanie wyższy niż można to obserwować na co dzień, ale rzeka Bystrzyca płynie w korycie. Rozlewiska występują na części ulic w dzielnicy Kraszowice, gdzie wody nie przyjmują już pola, więc woda spływa niżej i wypełnia rowy melioracyjne. Problemy są także w okolicach wiaduktu przy ul. M. Kopernika. – Przy ul. Śląskiej od wjazdu od strony Bystrzycy przekopany został rów melioracyjny, co pozwoli na skierowanie choć części płynącej wody w innym kierunku. Podobne prace będą prowadzone również w innych miejscach, by wodę mogła przejąć kanalizacja. Prognozy przewidują dalsze opady deszczu, dlatego stale monitorujemy sytuację. Wszystkie służby są w stanie gotowości, a decyzje podejmujemy na bieżąco – mówi Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy. Obecnie ze względu na rozlewiska z ruchu wyłączony jest fragment przy ul. Przyjaźni oraz Śląskiej. Nie można przejechać pod jednym z wiaduktów przy ul. Kopernika (wojewódzka droga z i do miasta). Ruch będzie przywracany w miarę możliwości. Wygrodzony został fragment ul. Łącznej, gdzie osunął się podmyty fragment skarpy. Zarządca drogi – Dolnośląska Służba Dróg i Kolei – został powiadomiony o tym fakcie i będzie podejmował dalsze działania.

 

Jeśli masz zdjęcie do tego tematu, wyślij na adres [email protected].

Poprzedni artykułGrad medali w Sobótce
Następny artykułCenne pamiątki w jednym miejscu