Strona główna Temat dnia Będą zmiany w Strefie Płatnego Parkowania

Będą zmiany w Strefie Płatnego Parkowania

12

Na najbliższej sesji świdniccy radni zadecydują, czy w centrum miasta pojawi się darmowy parking, a soboty w całej strefie będą bezpłatne. O takie zmiany apelowali świdniccy kupcy. Poprawki mają ożywić lokalny handel i gastronomię.

Zmiany w SPP to jeden z kilku punktów miejskiego  programu, opracowanego po rozmowach z kupcami i restauratorami. W wysokich cenach i niedogodnych godzinach obowiązywania opłat ich zdaniem leżała przyczyna spadającego zainteresowania mieszkańców Rynkiem i okolicami. Efekt to coraz więcej pustych lokali i fatalna sytuacja pozostałych, jeszcze funkcjonujących.

Radni będą głosować nad dwoma projektami uchwał. Pierwszy na stałe zmienia godziny obowiązywania opłat w SPP od poniedziałku do piątku z 10.00 – 18.00 na 9.00- 17.00 oraz całkowicie wyłącza ze strefy parking przy placu Wojska Polskiego. Druga to propozycja zrezygnowania z pobierania pieniędzy za parkowanie w soboty. Ta uchwała ma charakter pilotażowy, ma obowiązywać od 1 sierpnia do 31 grudnia 2013 roku. Po tym czasie zapadnie decyzja, czy wprowadzić darmowe sobotnie parkowanie na stałe, czy wrócić do biletów.

Podczas sesji omawiane będą także inne tematy. Obrady rozpoczną się 7 czerwca (piątek) o godzinie 11.00 w sali narad Urzędu stanu Cywilnego w Świdnicy.

      PORZĄDEK OBRAD:

 

 1. Otwarcie XXVII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku XXVII sesji Rady Miejskiej.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej.
 5. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Zarzecze I – (zał. nr 1, proj. XXVII/6).
 6. Omówienie stanu bezpieczeństwa publicznego w 2012 r. na terenie miasta Świdnicy oraz przedstawienie zamierzeń planowanych do realizacji na najbliższe lata:

– wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Świdnicy,

– wystąpienie Komendanta Straży Miejskiej w Świdnicy.

 1. Omówienie stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz poziomu ochrony przed zagrożeniami lokalnymi w 2012 r. na terenie miasta oraz przedstawienie planu rozwoju jednostki PSP na kolejne lata:

– wystąpienie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy.

 1. Stan bezrobocia i przedsiębiorczości w Świdnicy.
 2. Zagadnienia sportu świdnickiego.
 3. Informacja Prezydenta Miasta dotycząca zakończenia procesu łączenia Spółki Wodnej „Bystrzyca” ze Świdnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.”.
  1. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie – (zał. nr 1, proj. XXVII/: 1-5, 7,8).
  2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 19.04.2013 r.
  3. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
  4. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
  5. Zakończenie XXVII sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

 

Ok. godz. 15.00 godzinna przerwa.

W godz. 16.00 – 16.30 – wystąpienia mieszkańców miasta (wg ustalonego porządku).

 

Wykaz projektów uchwał na XXVII sesję Rady Miejskiej

 XXVII/1. W sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

 XXVII/2. Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Świdnicy oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie  Miasta Świdnica (1).

 XXVII/3. Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Świdnicy oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie  Miasta Świdnica (2).

 XXVII/4. W sprawie przeznaczenia do sprzedaży, wolnej niesamodzielnej części nr 8a lokalu mieszkalnego nr 8-8a położonego w Świdnicy przy ulicy Kolejowej 5, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

 XXVII/5. W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanych położonych w Świdnicy pomiędzy aleją Brzozową i ul. Sprzymierzeńców.

 XXVII/6. W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Zarzecze I.

 XXVII/7. Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy.

XXVII/8. W sprawie zmiany budżetu.

Poprzedni artykułZebrali doświadczenie w Solinie
Następny artykułHistoryczne regimenty stoczą walkę w Świdnicy