Strona główna Temat dnia Walka o autobusy na ostatniej prostej

Walka o autobusy na ostatniej prostej

12

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne ma coraz większą szansę na unijną dotację, która pozwoliłaby kupić 8 nowych autobusów. Świdnicki przewoźnik przeszedł do ostatniego etapu naboru na dofinansowanie miejskiego transportu. Po wstępnej preselekcji było 19 projektów, w grze zostało tylko dziewięć. Wszystkie uzyskały pozytywną ocenę, jednak pieniędzy na dotacje jest za mało.

Na tel cel przewidziano 70 milionów złotych, a w sumie wnioski opiewają na 110 milionów. Zarząd województwa może dorzucić jeszcze 4,1 miliona, ale to i tak wciąż mało. Co więc zadecyduje o wyborze beneficjentów?

Kolejnym etapem będzie wybór strategiczny dokonywany przez Zarząd Województwa, na podstawie strategicznych kryteriów wyboru – tłumaczy Katarzyna Koper, p.o. zastępcy dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich ds. RPO w Urzędzie Marszałkowskim. –  Zarząd Województwa przy wyborze projektów do dofinansowania jest związany zapisami dokumentu „Kryteria wyboru operacji finansowanych w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”, przyjętymi uchwałą Komitetu Monitorującego RPO WD i nie może dokonać jakichkolwiek modyfikacji wychodzących poza obszar regulacji tego dokumentu. Na tym etapie pod uwagę brana jest m.in. liczba punktów zdobytych przez projekt na etapie oceny merytorycznej, wpływ projektu na rozwój sektora/branży, wpływ projektu na realizację Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. Następnie zgodnie z uzyskaną liczbą punktów, tworzona jest lista projektów wybranych do dofinansowania i w sytuacji gdy wartość wnioskowanego dofinansowania przekracza dostępną na nabór alokację lista projektów rezerwowych (które mogą zostać wybrane do dofinansowania w sytuacji pojawienia się dodatkowych wolnych środków w działaniu lub Priorytecie).  

Świdnicki wniosek uzyskał 29,5 punktu. Najwięcej, bo 33 – projekt ,,Zakup sześciu nowych, trójczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych na potrzeby realizacji przez Spółkę Koleje Dolnośląskie S.A. zadań przewozowych na potrzeby komunikacji miejskiej i podmiejskiej” zgłoszony przez Koleje Dolnośląskie S.A. KD na zakup szynobusów ubiega się o ponad 68 milionów złotych dotacji i prawdopodobnie ma duże szanse na zwycięstwo. – Ciągle jesteśmy jednak dobrej myśli i liczymy na uwzględnienie naszego projektu – zapewnia Wiktor Karol, prezes świdnickiego MPK. Decyzje powinny zapaść w najbliższych tygodniach. Świdnickie MPK chce kupić 8 autobusów, w tym sześć o pojemności ponad 100 osób.

asz

Poprzedni artykułWyrok sądu: Jerzy D. niepoczytalny
Następny artykułPiłkarski weekend – wyniki