Strona główna Temat dnia Troskliwy gospodarz Honorowym Obywatelem

Troskliwy gospodarz Honorowym Obywatelem

25

Przez osiemnaście lat kierował największą parafią w Świdnicy. Ksiądz prałat Jan Bagiński, bo o nim mowa odebrał podczas Dni Papieskich tytuł Honorowego Obywatela Miasta Świdnicy.

Honorowy Obywatel Miasta nie krył wzruszenia, a w swoich podziękowaniach przypomniał rozmowę z kardynałem Gulbinowiczem który mianował go na proboszcza parafii św. Stanisława i Wacława. – Mam nadzieję, że kardynał się nie obrazi – mówił prałat Bagiński. – Kiedy zastanawiałem się nad objęciem parafii, zapytałem kardynała może zamiast mnie powinien parafię objąć jakiś profesor. Wtedy metropolita wrocławski odparł, że tam trzeba chłopa do roboty. Dodał jeszcze. Roboty będziesz miał całe mnóstwo, ale grosza nie dostaniesz. Słowa dotrzymał – wspominał z uśmiechem ksiądz prałat Bagiński.

Prałat Bagiński dał się poznać jako troskliwy gospodarz największej katolickiej świątyni w mieście, doprowadzając do wielu remontów katedry (w tym m.in. wymiany liczącego ok. 2 ha dachu). Za ratowanie zabytków Ministerstwo Kultury przyznało mu Złotą Odznakę. Działał z entuzjazmem na rzecz ekumenizmu, wspierał środowiska Sybiraków, otwierał świątynię dla sztuki i muzyki. „Na szczególne uznanie zasługuje wierność zasadom i odwaga w głoszeniu poglądów, patriotyzm i troska o los naszej Małej Ojczyzny oraz ofiarna służba każdemu człowiekowi” – pisali we wniosku o nadanie tytułu świdniccy radni.

Ksiądz Jan Bagiński jest siódmym Honorowym Obywatelem Świdnicy. Pierwszy tytuł w 2002 roku otrzymał Claus Wilhelm Hoffmann- były burmistrzowi Biberach (Niemcy). W tym gronie są także ks. Kazimierz Jandziszak, Roman Pasyk, Dorota Świeniewicz, biskup Ignacy Dec i Stanisław Kotełko.

tepe

Uzasadnienie do uchwały podjętej 25 października 2012 roku.

„Ksiądz Prałat Jan Bagiński jest postacią ważną dla kulturowej i społecznej tożsamości Świdnicy oraz wszystkich świdniczan wyznania katolickiego. Jego wpływ na życie publiczne obejmuje również osoby nie będące katolikami. Jest ambasadorem dobrej woli i ekumenicznego dialogu. Od 25 czerwca 1995 roku do 30 czerwca 2012 roku był proboszczem parafii pw. św. Stanisława i Wacława w Świdnicy, Kanonikiem Gremialnym Kapituły Katedralnej w Świdnicy oraz dziekanem Dekanatu Świdnica Śląska – Wschód. Patrząc na 17 lat posługi wśród świdniczan księdza Jana Bagińskiego nie trudno dostrzec, jak wielką wartość mają słowa księdza biskupa Jana Chrapka: „Żyj tak, aby ślady Twoich stóp przetrwały Ciebie”. Ślady pracy księdza Prałata dostrzegamy patrząc na chlubę Świdnicy – Katedrę Świdnicką, którą ksiądz otoczył wielką troską. Ksiądz Prałat Jan Bagiński

po przejęciu parafii rozpoczął bowiem intensywne prace remontowe w Katedrze Świdnickiej. Rewaloryzacja i remont zabytkowej katedry, to wiele lat trudnej pracy organizacyjnej, pozyskiwania parafian, władz lokalnych i państwowych, darczyńców oraz niebagatelnych środków dla rozpoczęcia i kontynuacji tego dzieła. Za ratowanie zabytków Ministerstwo Kultury przyznało mu Złotą Odznakę.

Działalności Prałata Jana Bagińskiego nie sposób ograniczyć tylko do służby Kościołowi.

Na szczególne uznanie zasługuje wierność zasadom i odwaga w głoszeniu poglądów, patriotyzm i troska o los naszej Małej Ojczyzny oraz ofiarna służba każdemu człowiekowi.

Z pokorą i głębokim zrozumieniem swego posłannictwa ksiądz Prałat zabiega o to, by wszystkie, zwłaszcza te bolesne zjawiska życia społecznego, znalazły swoje właściwe rozwiązanie. Należy uznać go za uczestnika dzieła Jana Pawła II – misji, którą była wytrwała praca na rzecz budowy ekumenicznego, ponadnarodowego porozumienia ludzi różnych narodowości i kultur.

Ksiądz Jan Bagiński jest kapłanem, który dba o uniwersalne ludzkie wartości, otacza duszpasterską troską świdniczan oraz liczne rzesze przybywających do miasta pielgrzymów. Świdnica współpracuje z miastami partnerskimi już ponad 20 lat wzbogacając życie lokalnej społeczności. Ksiądz Jan Bagiński, który z radością otwierał drzwi świątyni

na międzynarodowe inicjatywy, ma w tym swój udział. Dzięki jego zaangażowaniu, udało się nawiązać trwałe przyjaźnie z Niemcami, Anglikami, Czechami, Litwinami i Ukraińcami. Katedra była miejscem wielu imprez kulturalnych: koncertowały tu zespoły, odbywały się wystawy, zbiórki ofiar na ratowanie polskich świątyń i mogił na Kresach. Świdniczanie wspólnie z delegacjami z miast partnerskich uczestniczyli w wielu nabożeństwach modląc się o pokój na świecie i jedność chrześcijan. Dzięki duszpasterskiej pracy i postawie księdza Jana Bagińskiego w ciągu 17 lat jego posługi Proboszcza, mogliśmy uczestniczyć w niezwykle ważnych dla Polaków obrzędach, patriotycznych uroczystościach i innych ważnych wydarzeniach, które miały miejsce w Katedrze Świdnickiej.

Od 2006 r. jest inicjatorem i współorganizatorem corocznych Dni Papieskich w Świdnicy.

Za swoją działalność w dziedzinie kultury, jej upowszechnianie i ochronę w 2001 r. ksiądz Jan Bagiński otrzymał nagrodę ustanowioną przez Radę Miasta. Natomiast za pracę charytatywną na rzecz dzieci otrzymał statuetkę Dziecięcej Nagrody SERCA.

Bogactwem naszego miasta są jego mieszkańcy, ludzie otwarci na dobre pomysły służące lokalnej społeczności. Ksiądz Jan Bagiński jest zasłużonym mieszańcem naszego miasta, człowiekiem wielkiego serca i dla wielu z nas wzorem do naśladowania.

Ksiądz Jan Bagiński swoim życiem, postawą i działalnością na rzecz miasta zasługuje na Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Świdnicy.”

Poprzedni artykułCentrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego otwarte
Następny artykułKryształ odprawiony z kwitkiem