Strona główna Temat dnia Centrum Pomocy Rodzinie otwiera drzwi

Centrum Pomocy Rodzinie otwiera drzwi

0

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza do swojej siedziby wszystkie osoby niepełnosprawne  w sobotę 13 kwietnia. W tym dniu  będą mogły uzyskać informacje na temat projektu systemowego „DROGA DO AKTYWNOŚCI”, w ramach którego, poprzez kompleksowe wsparcie doskonalenia się, można podnieść swoje kwalifikacje, wzmocnić wiarę we własne siły i poczuć się pewniej w relacjach z innymi ludźmi.

Będzie można również zdobyć wiedzę na temat dofinansowań ze środków PFRON realizowanych  w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.  oraz uzyskać informację nt. pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD”, umożliwiającego osobom niepełnosprawnym wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających ich uczestnictwo  w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji poprzez m. in. skorzystanie
z dofinansowania szkolenia czy uzyskanie pomocy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego.

 

Dyżur pracowników  odbywać się będzie w tym dniu w pok. nr 9 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej 15 od godz. 10.00 do godz. 14.00.