Strona główna Temat dnia Strategia Dolnego Śląska przyjęta

Strategia Dolnego Śląska przyjęta

1

Podczas XXXII sesji sejmiku, radni przyjęli projekt Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020. Ten strategiczny dokument precyzuje cele i kierunki rozwoju Dolnego Śląska na najbliższe osiem lat.

Przyjęta strategia to jeden z najważniejszych dokumentów w historii samorządu Dolnego Śląska. Projekt strategii zaprezentowano w październiku 2012r. podczas gali z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i całego zarządu województwa. Konsultacje społeczne nad tym dokumentem trwały ponad dwa miesiące.  W sumie odbyło się około 60 spotkań zaplanowanych we wszystkich powiatach na terenie całego województwa, w tym 4 większe konferencje we Wrocławiu, Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu oraz 2 spotkania transgraniczne w Zgorzelcu i Kudowie Zdrój. Łącznie wzięło w nich udział około 2,5 tysiąca osób.

Wszelkie uwagi do projektu strategii można było zgłaszać poprzez specjalnie stworzony formularz on-line oraz tradycyjną pocztę lub na adres e-mail. Łącznie zostało zgłoszonych 2095 uwag.  Zakres zgłaszanych uwag i postulatów w dużej mierze koncentrował się na kwestiach infrastrukturalnych, chociaż nie brakowało też kwestii nazewnictwa i wyznaczania obszarów interwencji w projekcie SRWD. Wzbogacony o uwagi zgłoszone podczas konsultacji dokument w styczniu 2013r. został zatwierdzony przez zarząd województwa, a następnie przedstawiony radnym (SRWD 2020 – POBIERZ).

Jednym z najważniejszych założeń strategii, jest powstanie do 2020 roku tzw. Autostrady Nowej Gospodarki – czyli obszaru skupionego wokół istniejących i planowanych dróg, który stanie się miejscem dynamicznego rozwoju przemysłu opartego na najnowocześniejszych technologiach. Drugim biegunem wzrostu mają być tereny o wybitnych wartościach przyrodniczych i kulturowych, w tym głównie Przedgórza Sudeckiego i Sudetów oraz Doliny Baryczy, gdzie nowoczesna gospodarka opierać się będzie na wykorzystaniu tych unikalnych zasobów. Potencjalne środki finansowe, które mogą zostać wykorzystane przez sektor publiczny na realizację Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego na lata 2013 – 2025 oszacowano łącznie na 96,4 mld zł. Daje to średnio około 7,4 mld zł rocznie.

***

Drugim punktem wczorajszych obrad było uchwalenie przez radnych stanowiska w sprawie niekorzystnego dla Dolnego Śląska podziału środków unijnych na lata 2014-2020. Radni sprzeciwiają się niesprawiedliwemu potraktowaniu naszego województwa przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

O planowanym podziale pieniędzy z funduszy europejskich marszałkowie województw dowiedzieli się podczas konwentu w Białowieży (19.02.2013r.). Wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski przedstawił wówczas wstępny zarys propozycji podziału środków między regiony. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaproponowało dla Dolnego Śląska kwotę 1,636 mln Euro. To tylko o 60 mln Euro więcej niż nasze województwo miało do dyspozycji między 2007 a 2013 rokiem. Marszałek Jurkowlaniec zapowiedział, że nie zaakceptuje propozycji resortu w takiej formie.

Poprzedni artykułDwudziestu dwóch pijanych kierowców
Następny artykułPiłkarze z „Mechanika” mistrzami Dolnego Śląska!