Strona główna Polityka Inwestycje w TBS?

Inwestycje w TBS?

43

Władze Świdnicy chcą połączenia dwóch spółek miejskich. Inwestycje Świdnickie, które miały być odpowiedzialne za budowę aquaparku zostałyby połączone ze Świdnickim Towarzystwem Budownictwa Społecznego. Do fuzji miałoby dojść na najbliższej sesji rady miejskiej, którą zaplanowano na 22 marca. 

Procedura ta według autorów uchwałposiada następujące zalety w stosunku do typowego procesu likwidacji prowadzonego na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych. Szacuje się, że procedura likwidacji spółki na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych trwać będzie około 8-9 miesięcy. Łączenie spółek nie powinno trwać dłużej niż 3-4 miesiące. Skutkiem krócej trwające procedury oraz braku konieczności powoływania likwidatora będą niższe koszty procesu rozwiązania spółki, krócej trwające procedury dotyczące łączenia spółek spowodują, że aktywa Inwestycji Świdnickich mogą być szybciej wykorzystane do realizacji ważnych zadań Miasta.

Dzięki takiemu posunięciu Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego mogłoby zwiększony kapitał przeznaczyć na realizację kolejnego etapu realizacji budynków mieszkalnych przy ulicy Kilińskiego na osiedlu Zarzecze – czytamy w uzasadnieniu uchwały. Spółka ŚTBS miała do tej pory możliwość pozyskiwania z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego preferencyjnych kredytów na przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlane, mające na celu budowę lokali mieszkalnych na wynajem. Wbrew deklaracjom administracji rządowej, dotychczas nie powstał nowy program. W tej sytuacji konieczne jest, aby spółka ŚTBS podejmowała własne inicjatywy, służące zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych świdniczan. W szczególności dotyczy to osób, które nie spełniają kryteriów przydziału lokalu komunalnego, a jednocześnie nie są w stanie zapewnić sobie odpowiednich warunków zamieszkiwania wyłącznie w oparciu o własne możliwości finansowe.

Gdyby rada wydała zgodę na fuzję spółek , to jeszcze w tym roku mogłaby ruszyć kolejna inwestycja ŚTBS na osiedlu Zarzecze. Gdzie przy ulicy Kilińskiego powstałoby 48 mieszkań.

tepe

Poprzedni artykułGryf wygrywa w Nowej Rudzie
Następny artykułKoszarowa będzie jak nowa