Strona główna Wydarzenia Świdnica Handel truskawkami czas na wnioski

Handel truskawkami czas na wnioski

5

Referat Promocji i Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Świdnicy informuje, że wnioski w sprawie udostępnienia miejsc do handlu truskawkami oraz runem leśnym i grzybami poza targowiskami na terenie miasta Świdnicy, można składać do dnia 29 marca w pok. nr 128 Urzędu Miejskiego w Świdnicy – informuje Stefan Augustyn, rzecznik prasowy świdnickiego magistratu.

Do wniosku należy dołączyć:

1.) w zależności od charakteru prawnego przedsiębiorcy:

a) w przypadku osób fizycznych – wydruk z CEIDG,

b) w przypadku spółek prawa handlowego oraz innych osób prawnych – wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,

c) w przypadku producentów rolnych – decyzja o wymiarze podatku rolnego za rok bieżący.

2.) NIP, REGON (kserokopia),

3.) oświadczenie, że wnioskodawca nie zalega z płatnościami wobec Gminy, ZUS lub KRUS,

4.) zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego,

5.) zobowiązanie do zaopatrzenia się w stoisko właściwe dla danej branży handlowej, zgodnie z wzorem, o którym mowa w § 4 ust.2 zarządzenia nr 70/07 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 07 marca 2007 r. w sprawie udostępniania miejsc do handlu okrężnego oraz zasad ich funkcjonowania, w terminie 1 miesiąca od dnia losowania, albo oświadczenie o posiadaniu już takiego stoiska.

Poprzedni artykułRobił zapasy na święta?
Następny artykułPrezydent spotka się z mieszkańcami