Strona główna Temat dnia Przybywa bezdomnych

Przybywa bezdomnych

13

Coraz większy tłok panuje w świdnickim schronisku dla bezdomnych, prowadzonym przez Towarzystwo im. św. Brata Alberta. – W tej chwili jest już 120 osób – wylicza prezes Gabriela Kowalczyk, ale zapewnia, ze nikt potrzebujący nie zostanie odesłany. 

Schronisko, głównie dla mężczyzn, działa w Świdnicy już 12 rok. – Nauczeni doświadczeniami poprzednich lat kupiliśmy w ubiegłym roku od wojska piętrowe łóżka, by zapewnić więcej miejsc w okresie zimowym. Wszystkie się przydały, ale niestety, część osób już musimy umieszczać na korytarzach – dodaje prezes. Bezdomni mają zapewniony nie tylko nocleg, ale także 3 posiłki dziennie, dostęp do pralni i w razie konieczności, odzież z darów.

Do schroniska trafiają przede wszystkim osoby z powiatów świdnickiego i dzierżoniowskiego. – To ludzie  po przejściach, w zdecydowanej większości w podeszłym wieku, często z chorobą alkoholową. Mamy też osobny pokój dla kobiet, z oddzielnym wejściem i własną łazienką. W tej chwili przebywa tu pięć pań – dodaje Gabriela Kowalczyk.

Schronisko utrzymuje się z darowizn, organizowanych zawsze 1 listopada zbiórek na cmentarzach i opłat. Wnoszą je bezdomni, którzy maja dochód lub ośrodki pomocy społecznej. Opłata za dzień wzrosła w tym roku z 18 do 20 złotych. W schronisku obowiązuje rygorystyczny regulamin – nie można pić alkoholu ani przychodzić pod jego wpływem. – Każdy, kto do nas trafia, jest o tym informowany. Jednak alkohol nie jest największym problemem. Powrót do schroniska maja te osoby, które wytrzeźwieją. Bezwzględnie usuwamy ludzi agresywnych, wszczynających bójki. Niestety, zdarzają się pobicia miedzy samymi pensjonariuszami. Potrafią także zaatakować opiekunów.

Coraz częściej interwencje w sprawie osób, które leżą na chodnikach, skwerach czy przystankach otrzymują strażnicy miejscy. Takich interwencji jest po kilkanaście tygodniowo. Osoby pijane są odwożone do policyjnej izby zatrzymań. Zdarzają się przypadki, że bezdomni zajmują altanki na terenie ogrodów działkowych. Straż Miejska ani żadna inna służba nikogo nie może zmusić do przeniesienia się do schroniska.

– Każda osoba, którą skieruje do nas miejski ośrodek pomocy społecznej, może u nas skorzystać z darmowego posiłku – dodaje Gabriela Kowalczyk. – W tej chwili wydajemy codziennie 75 porcji zupy i chleba.

Instytucje i organizacje, do których można się zwrócić o pomoc:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wałbrzyska 15, tel. 74/852-13-27 oraz 74/853-71-39 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-17.30.
Zakres pomocy:
Udzielanie pomocy materialnej w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych (m.in. na zakup opału, obuwia, odzieży).
Zlecanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (pobytu) osobom starszym i chorym.
Kierowanie osób do schronisk dla bezdomnych, jadłodajni.
Wydawanie zleceń na korzystanie z pomocy w naturze (odzież używana z PCK, PKPS).
Udzielanie poradnictwa prawnego, psychologicznego i praca socjalna.
Pomoc wolontariuszy.

Komenda Powiatowa Policji, ul. Jagiellońska 23, tel. 74/858-22-96, tel. alarmowy 997 czynny całą dobę.
Zakres pomocy:
Interwencje na zgłoszenia dotyczące przebywania osób bezdomnych, samotnych, nietrzeźwych, chorych na terenie otwartym, w piwnicach i na strychach budynków mieszkalnych, na działkach (altanach) oraz w innych miejscach pozwalających się schronić.
W zależności od stanu osoby, przewiezienie do schroniska dla bezdomnych, skierowanie do MOPS, osób nietrzeźwych do Policyjnej Izby Zatrzymań, osób chorych lub rannych do służby medycznej (pogotowie ratunkowe).
Informowanie MOPS o ujawnionych przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia osób.

Straż Miejska w Świdnicy, ul. Traugutta 1, tel. 74/851-56-70 oraz tel. alarmowy 986 czynny całą dobę.
Zakres pomocy – jak w przypadku policji.
Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża, pl. Grunwaldzki 3, tel. 74/852-23-88 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00.
Zakres udzielanej pomocy:
Zaopatrzenie w odzież używaną (swetry, spodnie, koszule, kurtki) oraz w śpiwory i koce.
Wydawanie gorącej herbaty.
Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach nietypowych (także wychłodzenie organizmu) przez młodzież działającą w grupie Społecznych Instruktorów Młodzieżowych.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Świdnicy, ul. Westerplatte 51, czynne całą dobę, tel. 74/856-97-70.
Zakres pomocy:
Schronisko dla bezdomnych – 100 miejsc:
– całodobowy pobyt,
– noclegi,
– 3 posiłki dziennie,
– dostęp do toalety, łazienki, świetlicy,
– zapewnienie niezbędnej odzieży.
W sytuacjach zagrażających życiu zwiększana jest liczba miejsc noclegowych stosownie do potrzeb. Osobom zagrożonym skutkami niskich temperatur, które nie mają miejsca zamieszkania, oferowany jest nocleg w ciepłym pomieszczeniu oraz 3 posiłki dziennie.
Jadłodajnia dla ubogich (spoza schroniska, skierowanych przez MOPS) – 75 posiłków dziennie: obiad (gorąca zupa + chleb) przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty w godz. 13.00-15.00).

„Caritas” Diecezji Świdnickiej, pl. Jana Pawła II 1, tel. 74/851-25-04.
Zakres pomocy:
Jadłodajnia dla ubogich – 250 posiłków dziennie: obiad (gorąca zupa) przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-13.00, a w soboty 11.00-12.00).
Zaopatrzenie w odzież używaną (swetry, spodnie, koszule, kurtki) oraz śpiwory i koce.
Wydawanie gorącej kawy zbożowej.

Stowarzyszenie Świdnicki Bank Żywności, ul. Wodna 4, tel. 74/668-27-83, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.00.
Zakres pomocy:
Rozdawanie żywności dla osób, które posiadają skierowanie z MOPS.
Pomoc rzeczowa w postaci odzieży.

Zarząd Miejsko-Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, al. Niepodległości 4, tel. 74/852-05-67, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Zakres pomocy:
Pomoc rzeczowa.
Udzielanie pomocy postpenitencjarnej – zabezpieczanie osoby opuszczające zakłady karne w niezbędne do egzystowania rzeczy.
Pomoc żywnościowa.

Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „UT UNUM SINT”, ul. Mickiewicza 9, tel. 74/853-33-27, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00.
Zakres udzielanej pomocy:
12 miejsc noclegowych dla ofiar przemocy w rodzinie.
W sytuacjach zagrażających życiu oferowany jest dodatkowy nocleg dla 2 osób zagrożonych skutkami niskich temperatur, które nie mają miejsca zamieszkania (dwóch kobiet lub kobiety z dzieckiem).

Poprzedni artykułWięcej pieniędzy na nowe miejsca pracy
Następny artykułZalew nie jest lodowiskiem