Strona główna Temat dnia Pomysły na Franciszkańską do wtorku

Pomysły na Franciszkańską do wtorku

16

Mieszkańcy zaproponują, co ozdobi skwer przy ul. Franciszkańskiej. Do wtorku 15 stycznia świdniczanie mogą zaproponować, co powinno się znaleźć w centralnej części placu.

W samym sercu skweru przewidziano miejsce na „Skrzynię Pamięci Świdniczan”. To akcja, którą prowadzi redakcja „Wiadomości Świdnickich”. Ma ona na celu przekazanie przyszłym pokoleniom „wiadomości” od współcześnie żyjących świdniczan.

Czekamy na pomysły jaka rzeźba lub inny element małej architektury powinien ozdobić centralne miejsce remontowanego skweru przy ul. Franciszkańskiej.

Oczekujemy na pomysły, które uwzględnią obecność w centrum placu „Skrzyni Pamięci Świdniczan” oraz sąsiedztwo Miejskiej Biblioteki Publicznej, w której, oprócz promocji czytelnictwa, odbywa się wiele ważnych imprez kulturalnych.

Opisy lub rysunki autorskich pomysłów można składać w Regionalnej Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Świdnicy Rynek (ul. Wewnętrzna) lub w recepcji Wieży Ratuszowej do 15 stycznia 2013 r. Na uczestników akcji czekają nagrody.

Dotychczas nie został zgłoszony ani jeden pomysł.

Regulamin Giełdy Pomysłów:
Giełda Pomysłów adresowana jest do wszystkich, bez żadnych ograniczeń wynikających z wieku uczestnika lub jego miejsca zamieszkania.
Każdy autor może przedstawić dowolną ilość pomysłów w formie pisemnej, rysunkowej lub makiety przyszłej rzeźby.
Pomysł dotyczy formy przyszłej rzeźby lub innego elementu małej architektury, który zostanie zrealizowany na powierzchni max 160 x 525 cm w obrysie projektowanego fundamentu (oznaczonej na wizualizacji znakiem zapytania).
Prace można składać w Regionalnej Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Świdnicy Rynek (ul. Wewnętrzna) lub w recepcji Wieży Ratuszowej w terminie do 15 stycznia 2013 r.
Wybór najciekawszych pomysłów, które mogą zostać wykorzystane przy tworzeniu finalnego projektu, należał będzie do komisji utworzonej przez Prezydenta Miasta Świdnicy. Komisja zastrzega sobie możliwość wyboru dowolnej liczby pomysłów lub rezygnacji z wykorzystywania ich do dalszych celów projektowych.
Aby praca mogła być rozpatrywana przez komisję, należy do niej dołączyć oświadczenie z danymi osobowymi autora oraz jego zgodą na przetwarzanie danych osobowych i na przekazanie majątkowych praw autorskich do pomysłu o następującej treści:

 

 

………………………………….

Imię i nazwisko autora                                        Miejscowość, data

……………………………………….

Adres zamieszkania

……………………………..…………

Telefon kontaktowy

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do potrzeb przeprowadzenia „Giełdy Pomysłów” w Świdnicy, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie do celów „Giełdy Pomysłów” w Świdnicy, publikowanie i reprodukowanie przekazanych prac oraz podanie imienia i nazwiska do publicznej wiadomości.

 

…………………………………………

Podpis autora pomysłu, lub w przypadku osoby, która nie ukończyła

18 roku życia, podpis rodziców lub prawnych opiekunów

 

Wśród autorów pomysłów zostaną rozlosowane pakiety materiałów promocyjnych Miasta Świdnicy oraz nagroda niespodzianka.

Poprzedni artykułWieś coraz bardziej atrakcyjna
Następny artykułKrystyny na imieniny!