Strona główna Wydarzenia Żarów Oszczędzą duże rodziny

Oszczędzą duże rodziny

13

9,50 złotych za wywóz śmieci posegregowanych i 10,50 za niesegregowane – to kwoty bazowe, na podstawie których mieszkańcy gminy Żarów zapłacą  za wywóz śmieci. Kwoty te będą się zmieniały w zależności od ilości osób zamieszkałych w danym gospodarstwie domowym – informuje Agnieszka Gryc, rzeczniczka UM w Żarowie.

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została przyjęta na ostatniej sesji Rady Miejskiej Żarowa dziesięcioma głosami „za”, przy jednym głosie „przeciw” i trzech „wstrzymujących”.

Jednocześnie żarowscy radni przystali na pomysł burmistrza Żarowa, by wykorzystać dopuszczoną przez ministra możliwość, zróżnicowania stawek za wywóz śmieci w zależności od liczby osób zamieszkujących dane gospodarstwo domowe. W konsekwencji nowa ustawa śmieciowa nie uderzy aż tak bardzo w wielodzietne rodziny.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Żarowie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zbierających odpady komunalne w sposób selektywny wyniosą:

 1. 12, 35 złotych dla gospodarstwa jednoosobowego (30% zwyżki w stosunku do kwoty bazowej)
 2. 11,40 złotych dla gospodarstwa dwuosobowego (20% zwyżki w stosunku do kwoty bazowej)
 3. 10,45 złotych dla gospodarstwa trzyosobowego (10% zwyżki w stosunku do kwoty bazowej)
 4. 9,50 złotych dla gospodarstwa czteroosobowego (płatność w kwocie bazowej)
 5. 9,02 dla gospodarstwa pięcioosobowego (zniżka o 5% w stosunku do kwoty bazowej)
 6. 8,55 złotych dla gospodarstwa sześcioosobowego (zniżka o 10% w stosunku do kwoty bazowej)
 7. 8,07 złotych dla gospodarstwa siedmioosobowego (zniżka o 15% w stosunku do kwoty bazowej)
 8. 7,60 złotych dla gospodarstwa ośmioosobowego i więcej (zniżka o 20% w stosunku do kwoty bazowej)

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Żarowie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zbierających odpady komunalne w sposób zmieszany:

 1. 13,65 złotych dla gospodarstwa jednoosobowego (zwyżka o 30% w stosunku do kwoty bazowej)
 2. 12,60 złotych dla gospodarstwa dwuosobowego (zwyżka o 20% w stosunku do kwoty bazowej)
 3. 11,55 złotych dla gospodarstwa trzyosobowego (zwyżka o 10 % w stosunku do kwoty bazowej)
 4. 10,50 złotych dla gospodarstwa czteroosobowego  (płatność w kwocie bazowej)
 5. 9,97 złotych dla gospodarstwa pięcioosobowego (zniżka o 5% w stosunku do kwoty bazowej)
 6. 9,45 złotych dla gospodarstwa sześcioosobowego (zniżka o 10% w stosunku do kwoty bazowej)
 7. 8,92 złotych dla gospodarstwa siedmioosobowego (zniżka o 15% w stosunku do kwoty bazowej)
 8. 8,40 złotych dla gospodarstwa ośmioosobowego i więcej (zniżka o 20 procent w stosunku do kwoty bazowej)

Przedstawione powyżej stawki są jedynie stawkami wyjściowymi do ogłoszenia przetargu na wyłonienie firmy, która od 1 lipca 2013 roku będzie prowadziła zbiórkę śmieci na terenie gminy Żarów. Ostateczna wysokość opłat będzie uzależniona od wyników przetargu. Na tej podstawie zostanie dokonana korekta stawek.