Strona główna Bez kategorii W drodze do aktywności

W drodze do aktywności

0

Prawie 60 osób, mieszkających na terenie powiatu świdnickiego, podnosiło kwalifikacje zawodowe, uczyło się współpracy w grupie i nabierało wiary we własne możliwości. Dzięki dotacji z Unii Europejskiej Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie przez rok prowadziło projekt pod nazwą „Droga do aktywności”.

Uczestnicy projektu spotkali się na podsumowaniu, zorganizowanym 17 grudnia w MBP w Świdnicy.

Z pomocy skorzystały przede wszystkim osoby niepełnosprawne i młodzież z domów dziecka, wchodząca w samodzielne życie. Uczestnicy projektu bezpłatnie skorzystali z następujących form wsparcia: warsztaty grupowego doradztwa zawodowego, indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, trening radzenia sobie w sytuacjach trudnych, trening asertywności, trening „bezpieczne dorastanie”, trening motywacyjny, kurs prawa jazdy kat. B, C, C+E, kurs komputerowy, kurs bukieciarz – florysta, kurs opiekunka osób starszych, kurs sprzedawca, kasjer, fakturzysta, kurs wizażu i zmiany wizerunku, kurs kompleksowej obsługi magazynu z obsługą wózków jezdnych, kurs obsługi kas fiskalnych, kurs spawacza, operatora koparko-ładowarki, indywidualna terapia psychologiczna, zespoły ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo oraz zajęcia rehabilitacyjne. W ramach działań projektowych uczestnikom projektu zapewniony został n. in. Zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, catering podczas zajęć, koszty wyżywienia i noclegów. W projekcie uczestniczył tłumacz osoby głuchoniemej.

Realizacja tak szerokiego programu kosztowała ponad 700 tysięcy złotych. 10% środków pochodzi z budżetu powiatu, pozostała część z unijnej dotacji. Projekt będzie realizowany także w 2013 roku.