Strona główna Wydarzenia Jaworzyna Śląska Milikowice scalone

Milikowice scalone

4

Nowe i przebudowane drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, konserwacja potoku Kotarba to efekt scalania wsi Milikowice. Scalanie gruntów w gminie Jaworzyna Śląska wykonano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, prowadzonego w latach 2007-2013.

– Postępowanie scaleniowe jest jedną z najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych spraw administracyjnych. Celem scalenia gruntów jest stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu – mówi Grzegorz Grzegorzewicz, burmistrz Jaworzyny Śląskiej.

W ramach tego programu, wybudowano nowe i przebudowano już istniejące drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych. W sumie wybudowanych zostało ponad 6 kilometrów dróg o nawierzchni asfaltowej.

Milikowice zyskały nową drogę, którą będzie można dojechać do Świdnicy. Przeprowadzona została również konserwacja potoku Kotarba na odcinku 1,973 km, a 2,785 km niewykorzystywanych dróg zostało zrekultywowane dla celów rolnych.

Koszt inwestycji to 5 milionów złotych.