Strona główna Polityka Budżet powiatu przyjęty

Budżet powiatu przyjęty

4

22 głosami za, przy 6 sprzeciwu i  powiatowi radni zadecydowali o przyjęciu budżetu na 2013 rok. Jedna osoba wstrzymała się od głosowania. Dochody zaplanowane są na poziomie ponad 132 milionów złotych, a wydatki  mają sięgnąć 129, 659 mln złotych. Trzymilionowa nadwyżka ma być przeznaczona na spłatę zobowiązań powiatu.

Uchwała budżetowa przewiduje duże wpływy z majątku – to kwota ponad 8,5 miliona złotych. Na zadania inwestycyjne ma być przeznaczone 13 milionów zł. Projekt pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa.

 

Poprzedni artykułNowe wiaty przystankowe
Następny artykułStrzegomka po renowacji