Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica Budżet będzie mniejszy

Budżet będzie mniejszy

1

O ponad 4% mniej w budżecie będzie miała w 2013 roku gmina Świdnica. Planuje się dochody w wysokości  48 796 950 zł, w tym: dochody majątkowe w kwocie 2 467 336 zł, dochody bieżące w wysokości 46 329 614 zł . W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2012 w 2013 roku szacuje się spadek dochodów o 2 221 221,84 zł, tj. o 4,4%. Planowane zmniejszenie dochodów spowodowane jest przede wszystkim zmniejszeniem się środków unijnych na inwestycje oraz z budżetu państwa w takiej wysokości, jak w roku bieżącym.

 

W budżecie budżetu gminy na 2013 r. kwota wydatków wyniesie 52 079 282 zł  i będzie  o 4,0% niższa od przewidywanego wykonania za 2012 r., w tym wydatki bieżące stanowią 42 143 446 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 9 935 836 zł.  Deficyt gminy do planowanych dochodów planuje się na poziomie 6,73 %, co daje kwotę 3 282 332 zł.

W 2013 roku planuje się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 9 935 836 zł co stanowi 19,1% planowanych wydatków budżetu gminy. Najwięcej środków przeznaczonych zostanie  na  inwestycje związane z gminną infrastrukturą kanalizacyjną, drogową, oświatową oraz kulturalną. Zgodnie z Strategią Rozwoju Gminy oraz Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano dalsze  kanalizowanie, budowę kolejnych dróg, budowę i modernizację świetlic wiejskich w ramach programu PROW „Odnowa i rozwój wsi”, termomodernizację szkoły podstawowej. Zadania inwestycyjne przewiduje się realizować przy współudziale środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej m. in. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz przy współudziale środków  z budżetu państwa,  budżetu województwa. Ponadto zaplanowano kontynuację prac w zakresie melioracji na terenie gminy, jak i  ochrony środowiska.

Budżet gminy na 2013 rok został przyjęty jednogłośnie.

Janusz Waligóra, opr. red.

Poprzedni artykułSylwester pod chmurką
Następny artykułJaki był 2012, jaki będzie 2013 dla powiatu?