Strona główna 112 Uchylenie immunitetu prawomocne

Uchylenie immunitetu prawomocne

10

Sędzia i były rzecznik prasowy świdnickiego Sądu Okręgowego poniesie odpowiedzialność za jazdę na podwójnym gazie. Uprawomocniła się decyzja Sądu Apelacyjnego w Poznaniu o uchyleniu immunitetu.

Ani Tomasz B., ani Krajowa Rada Sądownicza nie odwołali się od postanowienia. Tym samym Prokuratura Rejonowa w Gdyni może prowadzić postępowanie w sprawie zdarzenia z 12 lutego 2012 roku. Tego dnia sędzia zjeżdżał z promu i został zatrzymany do kontroli przez policję. Okazało się, że  ma w organizmie pół promila alkoholu. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Prawomocny wyrok w sprawie karnej nie musi oznaczać dla sędziego utraty pracy. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001r. prawo o ustroju sądów powszechnych, art. 109. § 1. karami dyscyplinarnymi są:

1)    upomnienie,

2)    nagana,

3)    usunięcie z zajmowanej funkcji,

4)    przeniesienie na inne miejsce służbowe,

5)    złożenie sędziego z urzędu.

§ 2. Sąd może podać prawomocne orzeczenie dyscyplinarne do wiadomości publicznej.

§ 3. Wymierzenie kary określonej w § 1 pkt 3 lub 4 pociąga za sobą pozbawienie możliwości awansowania na wyższe stanowisko sędziowskie przez okres pięciu lat, niemożność udziału w tym okresie w kolegium sądu, orzekania w sądzie dyscyplinarnym oraz uzyskania utraconej funkcji.

§ 4. Wymierzenie kary określonej w § 1 pkt 5 pociąga za sobą utratę możliwości ponownego powołania ukaranego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim.

§ 5. W przypadku przewinienia dyscyplinarnego lub wykroczenia mniejszej wagi, sąd dyscyplinarny może odstąpić od wymierzenia kary.

asz