Strona główna Wydarzenia Świdnica Kierowcy wybierają łącznik

Kierowcy wybierają łącznik

26

Niemal dokładnie przed rokiem do użytku została oddana nowa droga powiatowa, łączącą Świdnicę z drogą krajową nr 5 i dalej z autostradą A4. Jak się okazuje, kierowcy korzystają z tej alternatywnej dla krajowej 35-tki trasy, która kosztowała prawie 90 milionów złotych.

Na przełomie września i października na zlecenie Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego przeprowadzono badania natężenia ruchu. W dniach 25 i 27 września wykonane zostały pomiary ruchu na nowej i starej drodze powiatowej nr 3396 D. Pomiary trwały przez 24 h na 9 wyznaczonych odcinkach (objęły całą nową drogę). – Wymóg zbadania natężenia ruchu na nowo wybudowanej drodze nakładała na nas Unia Europejska, która współfinansowała tę inwestycję – komentuje Sabina Cebula z zarządu powiatu . Wyniki pokazały dość duże natężenie ruchu, tzw. SDR (średniodobowe natężenie ruchu). Średnia dla obu dni w, w których przeprowadzono badania to 7 803 samochody (na dobę). Najczęściej kierowcy korzystają z drogi, jadąc ze Świdnicy do Żarowa. Średnia dla tego odcinka to ponad 9 tysięcy samochodów. Ruch o podobnym natężeniu występuje na mocno uczęszczanych drogach wojewódzkich.

Także w październiku zakończony został pomiar ruchu drogowego na przejazdach kolejowych. Otrzymane wyniki posłużą PKP do ustalania kategorii bezpieczeństwa danego przejazdu. Kategoria przejazdu określa wymagania co do stosowanych urządzeń zabezpieczających i dozwolonej szybkości pociągu. PKP domaga się od zarządców dróg pomiarów ruchu także z nieczynnych przejazdów, na których już od dawna nikt nie widział żadnych pociągów. Pomiar na drodze 3396 D wykonała firma SC Waldemar Przybyt Mirosław Piechota z siedzibą w m. Gorzeszów (Gmina Krzeszów), która posiada już doświadczenie w tych kwestiach, gdyż wcześniej przeprowadzała podobne badania dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Natomiast na przejazdach kolejowych pomiar wykonywany był przez trzy osoby, zatrudnione przez SDPŚ na umowę-zlecenie. Wymogiem przy badaniach na przejazdach kolejowych jest, żeby pomiar był wykonany tylko w miesiącach wrzesień i październik, w ciągu dwóch dni – wtorek i środa, w godzinach od 6:00 do 18:00 – podsumowuje badania Marek Olesiński Dyrektor Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego.

opr.red.